Pravidlo 4.1 Kompatibilní

Snažte se o maximální kompatibilitu se současnými i budoucími přístupovými zařízeními včetně asistivních technologií.

V maximální míře dodržujte současné standardy. Pokud v budoucnu budete chtít použít inovativní technologii zobrazení stránek, tak zároveň poskytněte stejný obsah i ve zpětně kompatibilní formě.

Kritéria úspěšnosti

4.1.1 Syntaktická analýza – úroveň A

Prvky, které jsou součástí obsahu, mají při použití značkovacích jazyků úplné značky pro začátek a konec, prvky jsou zanořovány podle jejich specifikací, prvky neobsahují duplicitní atributy a všechny identifikátory jsou jedinečné, s výjimkou případů, kdy tyto vlastnosti povoluje jejich specifikace.

Podrobnosti ke kritériu Syntaktická analýza.

4.1.2 Název, funkce, hodnota – úroveň A

U všech prvků uživatelského rozhraní (jako jsou mimo jiné prvky formuláře, odkazů a prvky generované skripty) je možné programově určit název a funkci. Stavy, vlastnosti a hodnoty, které mohou být nastaveny uživatelem, mohou být programově nastaveny a oznamování změn v těchto položkách je k dispozici pro přístupové prostředky včetně asistivních technologií.

Podrobnosti ke kritériu Název, funkce, hodnota.

4.1.3 Stavové zprávy – úroveň AA

V obsahu implementovaném pomocí značkovacích jazyků mohou být stavové zprávy programově určovány pomocí role nebo vlastností, které mohou být uživateli prezentovány asistivními technologiemi, aniž by stavová zpráva získala fokus.

Podrobnosti ke kritériu Stavové zprávy.