Kritérium úspěšnosti 4.1.2 Název, funkce, hodnota – úroveň A

U všech prvků uživatelského rozhraní (jako jsou mimo jiné prvky formuláře, odkazů a prvky generované skripty) je možné programově určit název a funkci. Stavy, vlastnosti a hodnoty, které mohou být nastaveny uživatelem, mohou být programově nastaveny a oznamování změn v těchto položkách je k dispozici pro přístupové prostředky včetně asistivních technologií.

Poznámka: Toto kritérium úspěšnosti je určeno hlavně pro autory internetových stránek, kteří vyvíjejí nebo skriptují vlastní prvky uživatelského rozhraní. Například ovládací prvky ve standardním HTML již splňují toto kritérium, pokud jsou používány ve shodě se svou specifikací.

Podrobné informace o kritériu 4.1.2 (anglicky)

Doporučené techniky, jak splnit kritérium 4.1.2 (anglicky)