Částečná přístupnost kvůli souborům DOC, XLS a PDF

Na několika internetových stránkách, které obsahují prohlášení o přístupnosti dle zákona č. 99/2019 Sb. jsem objevila prohlášení.

„Stránky jsou částečně v souladu s EN 301 549 V2 1.2 a standardem WCAG 2.1 z důvodu nedostatečně přístupného obsahu anebo výjimek.“

Zdůvodnění nepřístupnosti většinou obsahuje podobný text: „Na internetových stránkách jsou informace nabízeny i v podobě dokumentů formátu DOC, DOCX, XLS, XLSX a PDF, a to zejména z důvodů, že obsahují typografické prvky a formátování, které webový formát HTML nepodporuje, nebo jsou příliš velké, proto pak doporučujeme jejich stažení. Formáty DOC a PDF jsou také vhodnější pro tisk. K prohlížení těchto dokumentů je možné zdarma stáhnout Word Viewer a Acrobat Reader. V některých webových prohlížečích je integrována aplikace, jež slouží k prohlížení výše uvedených formátů dokumentů.“

Ani v metodice ani ve standardu WCAG 2.1 jsem ale nenašla žádné kritérium, které by uvádělo, že dokumenty ve formátech DOC, XLS či PDF jsou nepřístupným obsahem. Jsou tedy přílohy v těchto formátech relevantním důvodem nepřístupnosti stránek? A je třeba v prohlášení uvádět metody, jak otevřít PDF, DOC či XLS?

Jsou formáty dokumentů důvodem nepřístupnosti webu?

Mám za to, že je to pozůstatek praxe, kdy se přístupnost posuzovala podle vyhlášky č. 64/2008. Autoři těchto prohlášení pravděpodobně nepochopili smysl a požadavky zákona č. 99/2019 Sb. Abych měla jistotu, zeptala jsem se přímo na Ministerstvu vnitra ČR.

Ing. Jana Nápravníková z oddělení informačních systémů a legislativní podpory a Odbor eGovernmentu MV ČR odpověděla:

„Co se týče dokumentů ve formátu DOC, XLS či PDF, samy o sobě nejsou nepřístupným obsahem. Avšak pokud povinný subjekt vloží do DOC text ve formě obrázku nebo zveřejní naskenovaný dokument ve formátu PDF, pak se jedná o nepřístupný obsah bez strojově čitelné vrstvy. Pokud nastane tento případ, musí povinný subjekt uvést do prohlášení o přístupnosti prvky nesouladu internetové stránky a popsat, který obsah není v souladu.“

Závěr je tedy jasný.

Pokud dokumenty uvedené na webu splňují kritérium 1.4.5 Text ve formě obrázku, není třeba kvůli formátu dokumentu mít pouze částečnou přístupnost.

Nejste si jistí, že váš web je přístupný?
Chcete mít prohlášení o přístupnosti správně?