Jak je to s výjimkou nepřístupného obsahu z důvodu nepřiměřené zátěže

Ilustrativní obrázek od www_slon_pics z Pixabay

V zákoně č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací je v §7 Nepřiměřená zátěž v odstavci (1) řečeno: Povinný subjekt zajistí přístupnost jím spravovaných internetových stránek a mobilních aplikací v míře, která mu nezpůsobí nepřiměřenou zátěž.

Jak tuto možnost využít? Pokud je na webu obsah, na který chci uplatnit výjimku podle § 7 zákona, je třeba tuto skutečnost předem konzultovat s MV ČR a žádat o povolení výjimky? Nebo stačí tuto skutečnost uvést do prohlášení o přístupnosti?

Vznesla jsem dotaz na Ministerstvo vnitra ČR (dále jen MV ČR). Odpověď přišla z oddělení informačních systémů a legislativní podpory Odboru eGovernmentu:

“Pokud povinný subjekt dospěje k závěru, že plnění požadavků na přístupnost mu působí nepřiměřenou zátěž, měl by v tomto případě uživateli internetových stránek poskytnout náhradní řešení. Je však třeba zdůraznit, že takové řešení by nemělo být konečné a povinný subjekt by se měl i nadále pokoušet o možnost zpřístupnění dané internetové stránky a mobilní aplikace. Současně musí tuto skutečnost uvést do Prohlášení o přístupnosti. Je dále žádoucí uvést nejen, že internetovou stránku nelze učinit přístupnou z důvodu nepřiměřené zátěže, ale také tuto nepřiměřenou zátěž důkladně odůvodnit, tj. popsat, v čem nepřiměřená zátěž spočívá. Nepřiměřenou zátěž není nutné konzultovat s MVČR a ani žádat o povolení výjimky.”

Ing. Jana Nápravníková, oddělení informačních systémů a legislativní podpory Odboru eGovernmentu MV ČR

Nerada bych, aby firmy či majitelé webů tuto „berličku“ v zákoně zneužívali. Na druhou stranu je v zákoně právě pro ty případy, kdy by hrozilo, že by se provozovatel webu kvůli splnění zákona musel zbláznit. Přístupnost ale není jen o legislativě, je to celosvětový trend. Takže moje rada zní: Nebojte se přístupnosti. Nehledejte důvody, proč to nejde! Hledejte způsob, jak toho dosáhnout. Přístupnosti zdar 😀