Jak pochopit kritérium WCAG 1.2.1 Pouze audio a pouze video

Studujete metodiku k zákonu č. 99/2019, Sb. o přístupnosti internetových stránek a narazili jste na kritérium 1.2.1? A rozumíte mu?

V metodice ministerstva vnitra se doslova uvádí, cituji:

U předem nahraných médií typu pouze audio a pouze video platí následující, s výjimkou případů, kdy je audio nebo video multimediální alternativou textu a je tak jasně označeno:

 • Pouze předtočené audio: Obsah prezentovaný pouze prostřednictvím předtočeného audia je opatřen alternativou pro multimediální prvek závisející na čase, která poskytuje ekvivalentní informaci pro obsah, který je pouze v předtočeném audiu.
 • Pouze předtočené video: Obsah prezentovaný pouze prostřednictvím předtočeného videa je opatřen buď alternativou pro multimediální prvek závisející na čase, nebo zvukovou stopou poskytující ekvivalentní informaci pro obsah, který je pouze v předtočeném videu.” – konec citace

Pokud uvedený text nechápete, tak za to nemůžete. A tentokrát za to nemůže ani úředničina, ale otrocký (a asi automatický) překlad z angličtiny.

Slovníček pojmů

 • multimediální prvek závisející na čase – audio nebo video, u kterého je podstatné, v jakém pořadí (čase) jsou informace přehrané. Příkladem audia závisejícího na čase je třeba rozhovor, návod apod. Naproti tomu třeba soubor se zvukem klaksonu na čase závislý není. V případě videa je to například videonávod (nebo třeba záznam představení pantomimy) versus animovaný obrázek poskakující opice
 • předtočené – znamená to, že se nejedná o přímý přenos
 • pouze audio – daný záznam obsahuje pouze zvuk, například podcast, záznam rozhovoru, záznam rozhlasové inscenace apod.
 • pouze video – daný záznam obsahuje pouze obraz. Příkladem může být vizualizace funkce motoru.

Co je cílem kritéria 1.2.1 a na koho je zaměřeno

Cílem je, aby všichni uživatelé dostali stejné informace bez ohledu na to, jestli se na web dívají, poslouchají, někdo (nebo něco) jim ho předčítá atd.

Pokud je informace pouze audio, nejsou ji schopni konzumovat uživatelé s postižením sluchu.

Pokud je informace pouze formou videa (bez zvuku), nejsou ji schopni zpracovat uživatelé s postižením zraku. Stejně tak si s ní například neporadí ani hlasoví asistenti (Google Home, Alexa apod.).

Jak kritérium 1.2.1 splnit

Pokud je hlavním obsahem stránky text a audio nebo video prvek jsou jen doplňkové / ilustrativní, máte vyhráno a nemusíte v podstatě nic dělat.

Když je multimediální prvek hlavním obsahem, postupujte následovně:

 1. Zvažte, jestli takovýto obsah na webu vůbec potřebujete mít.
 2. Pokud máte audiozáznam (pouze audio), doplňte ho podrobným přepisem.
 3. Pokud máte video, doplňte ho:
  1. detailním textovým popisem, nebo
  2. audiostopou, která bude to, co se na videu děje, popisovat.

Jako alternativní text (nebo zvuková stopa) nepostačuje jen stručné shrnutí, ale musí poskytovat komplexní informaci. Pokud jde například o rozhovor více osob, musí být jasné, která osoba právě hovoří. Pokud je to pro informační sdělení podstatné, tak třeba i s popisem zvuků v pozadí apod.

Další informace o kritériu 1.2.1

Podrobné informace o kritériu 1.2.1 (anglicky)

Doporučené techniky, jak splnit kritérium 1.2.1 (anglicky)