Peklo jménem carousel

Obrázkový carousel (karusel, rotující banner neboli slider) můžete často potkat na úvodní stránce webu. I když na první pohled vypadá jako atraktivní prvek, v praxi přináší více problémů než užitku. Zde je několik důvodů, proč by se weboví designéři měli tomuto prvku vyhnout.

Problémy s přístupností

Pro uživatele se zrakovým znevýhodněním mohou být carousely velkou překážkou. Asistenční technologie často nezvládnou přečíst obsah, který se automaticky mění.

Carousely obvykle nemají dostatečné ovládací prvky pro zastavení nebo kontrolu přepínání. To uživatelům brání v plné kontrole nad tím, co vidí – je to přímo v rozporu s kritériem 2.2.2. Opravdu nechcete, aby uživatel s poruchou pozornosti zůstal zaseklý u carouselu a nikam jinam se nedostal.

Pokud je v obrázcích text, často tento text není vyplněn v ALT parametru. Asistivní technologie tak nemají jak předat obsah carouselu. Proč to není dobrý nápad najdete v kritériu 1.4.5.

Problémy při ovládání carouselu z klávesnice – uživatel se nemusí dostat na všechny ovládací prvky – kritérium 2.1.1.

Tečky pro ovládání posunu jsou často malé, lidé si jich buď nevšimnou, nebo se na ně zvlášť na mobilech špatně trefují – kritérium 2.5.5. Na mobilu si navíc uživatel carouselu nemusí všimnout. Mobilní stránka je malá, takže v době, kdy se obrázek carouselu změní, může být uživatel už dávno dole a změnu nevidí.

Ignorace uživatelů

Podle analýz od Nielsen Norman Group uživatelé carousely moc nezajímají. Jak ukázaly eyetracking studie, většina uživatelů (zhruba 89 %) ignoruje rotující obrázky a vnímají je jako nevyžádanou reklamu. To znamená, že informace a odkazy v carouselu mohou být snadno přehlédnuty.

Je důležité si uvědomit, že carousel je umístěn na jednom z nejviditelnějších míst na webu – v horní části stránky. Tento prostor je třeba využit na maximum a ne riskovat, že bude přehlédnut.

Rozptylování a negativní dopady na uživatelský zážitek

U osob s poruchou pozornosti hrozí to samé jako u čteček – zaseknou se zde. Automatizované posouvání obrázků může rozptylovat natolik, že se nedostanou dál.

Jak bylo zmíněno v analýzách z CXL Institute, návštěvníci stránek mohou být frustrováni, když nemohou obsah zastavit nebo si jej přizpůsobit podle svých potřeb. Doba mezi prvním a dalším snímkem může být pro návštěvníka příliš krátká a nestihne ji přečíst. Zkuste si představit, jak se budete cítit, pokud vám někdo sebere text v polovině čtení. Tato frustrace může vést k rychlejšímu opuštění stránky.

Příliš mnoho zpráv a příliš málo času mezi snímky může způsobit, že uživatelé budou carousely zcela ignorovat. Carousely nemají jednotný design (některé používají šipky, jiné tečky, některé vyžadují rolování, jiné navigaci postrádají). To může vést až k jejich ignorování, i když je možné mezi snímky přecházet nebo je zastavit pomocí myši.

Negativní dopad na SEO a výkon stránky

Výzkum z TecnoAcquisti upozorňuje na to, že carousely mohou negativně ovlivnit výkon stránek, protože vyžadují více zdrojů pro načítání a zpracování. To může zpomalit načítání stránek zvlášť pro uživatele na mobilních zařízeních s omezeným připojením. Google a další vyhledávače favorizují rychlé stránky, které poskytují dobrou uživatelskou zkušenost.

Rotující obsah často způsobuje, že klíčové informace nejsou správně indexovány nebo jsou níže v hierarchii obsahu. To snižuje jejich viditelnost a má za následek horší SEO.

Závěr

Ačkoliv mohou obrázkové carousely vypadat jako atraktivní prvek, přinášejí více škody než užitku, zvláště pokud jde o přístupnost, uživatelskou přívětivost a optimalizaci pro vyhledávače.

Designéři by měli zvážit alternativní metody, které lépe slouží potřebám všech uživatelů a zvyšují celkovou efektivitu webu. Statické obrázky s jasnými „call to action“ jsou často lepší volbou pro efektivní a přístupný design. Při návrhu webu by tvůrci měli pečlivě zvážit jakékoli designové rozhodnutí, které by mohlo omezit přístupnost nebo zhoršit uživatelskou přívětivost.

Pokud jste se pro carousel i přes všechny vyjmenovaná negativa rozhodli:

  • nespouštějte carousel automaticky a ponechte obrázky statické (důvěřujte trochu uživatelům, že je vaše nabídka natolik zaujme, že budou chtít vědět víc)
  • nenuťte uživatele přemýšlet a hledat, dejte jasně najevo, že obrázků je víc, než jen jeden
  • otestujte carousel minimálně z klávesnice, zda se chová tak, jak předpokládáte – tedy, že se uživatel nikde nezasekne a dostane se i na další položky než jen první

Zdroje a další informace

Vazba na pravidla přístupnosti