Posouzení přístupnosti stránek

Posuzování přístupnosti internetových stránek podle kritérií WCAG 2.1 a požadavků zákona č. 99/2019 je komplexní proces, který se nedá plně automatizovat. Různé nástroje mohou poskytovat různé výsledky. Proto je potřeba nástroje kombinovat a u zjištěných nedostatků posoudit jejich význam. Některé chyby také není možné odhalit jinak, než z kontextu. To se týká především problematického obsahu (např. informace ve formě obrázku bez textové alternativy apod.)

Pomocí dostupných nástrojů a se znalostí pravidel a kritérií si můžete posoudit web sami. Pro zjednodušení testování jsme pro Vás připravili

Pokud se Vám do toho ale nechce, uděláme to za Vás. U Vašich internetových stránek posoudíme shodu s požadavky, odhalíme problémy, navrhneme opatření a sestavíme Vám správné prohlášení o přístupnosti.

Nástroje pro posouzení přístupnosti

Rozsáhlý seznam nástrojů na audit přístupnosti je na stránkách konsorcia W3C. My používáme například: