Pravidla a kritéria přístupnosti

Pravidla přístupnosti

Aby bylo možné posoudit, zda jsou webové stránky přístupné, je definováno 13 pravidel.

Kritéria přístupnosti

Pravidla přístupnosti jsou rozpracována do sady kritérií. Kritéria představují konkrétní požadavky, které je potřeba splnit, aby webové stránky byly přístupné podle standardu WCAG a zákona č. 99/2019 Sb.

Úrovně kritérií

Kritéria jsou rozdělena do tří úrovní:

Přístupnost webových stránek se podle standardu WCAG posuzuje komplexně. Internetové stránky nemohou být ve shodě s požadavky, pokud některá pravidla nejsou splněna na dané nebo vyšší úrovni (případně pokud není poskytnuta alternativní verze).

Úroveň A stanovuje miminální požadavky. Úroveň AA je doporučená. Úroveň AAA je obsažena pouze ve standardu WCAG – evropská norma EN 301 549 a tím pádem ani směrnice 2016/2102 a zákon 99/2019 se jimi nezabývají.