Prohlášení o přístupnosti

Internetové stránky, které podlehají zákonu č. 99/2019 Sb., musí obsahovat prohlášení o přístupnosti. V něm vlastník webu deklaruje, do jaké míry jsou stránky přístupné, případně jaké jsou k dispozici alternativy.

Prohlášení o přístupnosti může sestavit jak přímo vlastník webu, tak externí subjekt, např. firma, která web vytvářela. Požadavky na přístupnost se ale netýkají jen technického řešení, ale i obsahu.

Dodavatel internetových stránek nikdy nemůže garantovat 100% shodu s požadavky na přístupnost, pokud nemá zcela pod kontrolou vkládání obsahu.

Podle zákona č. 99/2019 Sb. má Prohlášení o shodě předepsanou podobu a strukturu. Musí popisovat:

  • do jaké míry je stránka (stránky) ve shodě s požadavky,
  • jaký obsah je nepřístupný a proč,
  • jaké jsou dostupné alternativy,
  • jak řešit případy neshody,
  • kam se obrátit v případě problémů.

Vzor prohlášení o přístupnosti můžete použít jako podklad k vypracování.