Peklo jménem carousel

Obrázkový carousel (karusel, rotující banner neboli slider) můžete často potkat na úvodní stránce webu. I když na první pohled vypadá jako atraktivní prvek, v praxi přináší více problémů než užitku. Zde je několik důvodů, proč by se weboví designéři měli tomuto prvku vyhnout. Problémy s přístupností Pro uživatele se zrakovým znevýhodněním mohou být carousely velkou … číst více

Kritérium úspěšnosti 1.4.5 Text ve formě obrázku – úroveň AA

Jestliže technologie, které byly použity, umožňují vizuální znázornění, pak se doporučuje raději použít textový formát než text ve formě obrázku. Výjimku tvoří následující případy: Přizpůsobitelný: Obraz textu je možné vizuálně přizpůsobit požadavkům uživatele. Zásadní: Způsob, jakým je určitý text prezentován, má zásadní vliv na sdělovanou informaci. Poznámka: Logotypy (text, který je součástí loga nebo názvu … číst více