Kritérium úspěšnosti 2.4.9 Účel odkazu (pouze z textu odkazu) – úroveň AAA

K dispozici je mechanismus, který umožňuje identifikaci účelu každého odkazu ze samotného popisku odkazu. Výjimku tvoří případ, kdy je účel odkazu pro uživatele obecně nejednoznačný. Poznámka: Kritérium 2.4.9 je zpřísnění kritéria 2.4.4 Účel odkazu (v kontextu) Podrobné informace o kritériu 2.4.9 (anglicky) Doporučené techniky, jak splnit kritérium 2.4.9 (anglicky)