Kritérium úspěšnosti 1.1.1 Netextový obsah – úroveň A

Veškerý netextový obsah (obrázky, multimédia atd.), který je uživateli prezentován, má svou textovou alternativu, sloužící stejnému účelu. Výjimku tvoří případy uvedené níže. Textová alternativa slouží k tomu, aby informace, kterou netextový obsah přináší, byla dostupná i uživatelů používajícím asistivní technologii, např. hlasovou čtečku. Zároveň textová alternativa umožňuje vyhledávání i v tomto obsahu. Příklad, jakým způsobem … číst více

Kritérium úspěšnosti 1.3.2 Srozumitelné pořadí – úroveň A

Jestliže má pořadí informací, v němž jsou prezentovány, vliv na jejich srozumitelnost, může být správné pořadí, v němž mají být informace čteny, programově určeno. Co to znamená? Informace na stránce musí být srozumitelné a ve smysluplném pořadí, i když budou zprostředkovány jinak než autor zamýšlel – s alternativním stylem, hlasovou čtečkou apod. Podrobné informace o … číst více

Kritérium úspěšnosti 1.3.4 Orientace – úroveň AA

Obsah neomezuje způsob zobrazení nebo nevyžaduje operaci na jednu orientaci zobrazení, například na výšku nebo šířku, pokud není nezbytná konkrétní orientace zobrazení. Poznámka: Příklady, v nichž může být důležitá konkrétní orientace zobrazení, jsou bankovní šek, aplikace pro hru na klavír, diapozitivy pro projektor nebo obsah virtuální reality, kde není možné použít dvojí orientaci zobrazení. Podrobné … číst více

Kritérium úspěšnosti 1.3.5 Určení účelu vstupu – úroveň AA

Účel každého vstupního pole formuláře, který shromažďuje informace o uživateli, může být programově určen, pokud: vstupní pole slouží k účelu určenému v Účely vstupů součástí uživatelského rozhraní (anglicky); a obsah je implementován za využití technologií, které podporují identifikaci očekávaného významu vstupních údajů formuláře. Podrobné informace o kritériu 1.3.5 (anglicky) Co určení účelu vstupu znamená? Základem … číst více

Kritérium úspěšnosti 1.4.1 Používání barev – úroveň A

Barva není používána jako jediný vizuální prostředek k poskytnutí určité informace, k indikování určité akce, k vyjádření požadavku na odezvu či k odlišení určitého vizuálního prvku. Častým a typickým příkladem selhání tohoto kritéria je použití pouze barvy k odlišení odkazů. Uživatel musí být schopen odlišit odkaz i na základě něčeho jiného (např. podtržení). Poznámka: Toto … číst více