Kritérium úspěšnosti 1.1.1 Netextový obsah – úroveň A

Zavřete oči a představte si, že Vám někdo předčítá celý obsah webové stránky. Přesně tak web „vidí“ nevidomí. Ale nejen oni – hlasoví asistenti jako je Siri, Alexa, Google Home jsou stále rozšířenější a jednou je třeba začnete používat i vy. Veškerý netextový obsah (obrázky, multimédia atd.), který je uživateli prezentován, musí mít svou textovou … číst více

Kritérium úspěšnosti 1.3.2 Srozumitelné pořadí – úroveň A

Jestliže má pořadí informací, v němž jsou prezentovány, vliv na jejich srozumitelnost, může být správné pořadí, v němž mají být informace čteny, programově určeno. Co to znamená? Informace na stránce musí být srozumitelné a ve smysluplném pořadí, i když budou zprostředkovány jinak než autor zamýšlel – s alternativním stylem, hlasovou čtečkou apod. Podrobné informace o … číst více

Kritérium úspěšnosti 1.3.4 Orientace – úroveň AA

Obsah neomezuje způsob zobrazení nebo nevyžaduje operaci na jednu orientaci zobrazení, například na výšku nebo šířku, pokud není nezbytná konkrétní orientace zobrazení. Poznámka: Příklady, v nichž může být důležitá konkrétní orientace zobrazení, jsou bankovní šek, aplikace pro hru na klavír, diapozitivy pro projektor nebo obsah virtuální reality, kde není možné použít dvojí orientaci zobrazení. Podrobné … číst více

Kritérium úspěšnosti 1.3.5 Určení účelu vstupu – úroveň AA

Definováním Účelu vstupu u formulářových polí usnadníte uživatelům vyplňování. Umožníte například automatické doplňování údajů. Kritérium se vztahuje na formuláře, které slouží k zadávání informací o uživateli. Účel každého vstupního pole takového formuláře může být programově určen, pokud: vstupní pole slouží k účelu určenému v Účely vstupů součástí uživatelského rozhraní (anglicky); a obsah je implementován za … číst více