Kritérium úspěšnosti 3.3.3 Návrhy pro opravení chyby – úroveň AA

Pokud se automaticky zjistí chyba při zadávání a jsou známé návrhy na její opravení, jsou tyto návrhy poskytnuty uživateli. Výjimku tvoří případ, kdy je takový postup v rozporu s bezpečností nebo účelem obsahu. Poznámka: Kritérium 3.3.3 je zpřísnění kritéria 3.3.1 Identifikace chyby Podrobné informace o kritériu 3.3.3 (anglicky) Doporučené techniky, jak splnit kritérium 3.3.3 (anglicky)

Kritérium úspěšnosti 3.3.4 Předcházení chybám (právní, finanční, datové) – úroveň AA

V případě internetových stránek, z nichž vyplývají právní důsledky nebo finanční transakce pro uživatele, a které upravují nebo umožňují odstraňování údajů kontrolovatelných uživatelem v systémech pro ukládání dat nebo odesílání testovacích odpovědí uživatele, platí alespoň jedna z těchto podmínek: Zrušitelnost: Akce uživatele lze vrátit zpět. Kontrola údajů: Údaje zadané uživatelem se zkontrolují z hlediska chyb … číst více

Kritérium úspěšnosti 3.3.6 Předcházení chybám (celkové) – úroveň AAA

Pro všechny internetové stránky, které vyžadují, aby uživatel zadal informace, platí alespoň jedna z následujících možností: Zrušitelnost: Akce uživatele lze vrátit zpět. Kontrola údajů: Údaje zadané uživatelem se zkontrolují z hlediska chyb zadávání a uživateli je poskytnuta možnost chyby opravit. Potvrzení: Před dokončením zadávání je k dispozici mechanismus pro kontrolu, potvrzení a opravu údajů. Poznámka: … číst více

Kritérium úspěšnosti 4.1.1 Syntaktická analýza – úroveň A

Prvky, které jsou součástí obsahu, mají při použití značkovacích jazyků úplné značky pro začátek a konec, prvky jsou zanořovány podle jejich specifikací, prvky neobsahují duplicitní atributy a všechny identifikátory jsou jedinečné, s výjimkou případů, kdy tyto vlastnosti povoluje jejich specifikace. Poznámka: Počáteční a koncové značky, kterým chybí kritický znak při jejich vzniku, například pravá špičatá … číst více

Kritérium úspěšnosti 4.1.2 Název, funkce, hodnota – úroveň A

U všech prvků uživatelského rozhraní (jako jsou mimo jiné prvky formuláře, odkazů a prvky generované skripty) je možné programově určit název a funkci. Stavy, vlastnosti a hodnoty, které mohou být nastaveny uživatelem, mohou být programově nastaveny a oznamování změn v těchto položkách je k dispozici pro přístupové prostředky včetně asistivních technologií. Poznámka: Toto kritérium úspěšnosti … číst více

Kritérium úspěšnosti 4.1.3 Stavové zprávy – úroveň AA

V obsahu implementovaném pomocí značkovacích jazyků mohou být stavové zprávy programově určovány pomocí role nebo vlastností, které mohou být uživateli prezentovány asistivními technologiemi, aniž by stavová zpráva získala fokus. Podrobné informace o kritériu 4.1.3 (anglicky) Doporučené techniky, jak splnit kritérium 4.1.3 (anglicky)