Kritérium úspěšnosti 1.2.1 Pouze audio a pouze video (předtočené) – úroveň A

U předem nahraných médií typu pouze audio a pouze video platí následující, s výjimkou případů, kdy je audio nebo video multimediální alternativou textu a je tak jasně označeno: Pouze předtočené audio: Obsah prezentovaný pouze prostřednictvím předtočeného audia je opatřen alternativou pro multimediální prvek závisející na čase, která poskytuje ekvivalentní informaci pro obsah, který je pouze … číst více

Kritérium úspěšnosti 1.1.1 Netextový obsah – úroveň A

Veškerý netextový obsah, který je uživateli prezentován, má svou textovou alternativu, sloužící stejnému účelu. Výjimku tvoří případy uvedené níže: Ovládací prvky a prvky reagující na vstup uživatele: Jestliže je netextovým obsahem ovládací prvek či prvek reagující na vstup uživatele, pak má tento prvek název popisující jeho účel (další požadavky týkající se ovládacích prvků a prvků … číst více