Kritérium úspěšnosti 4.1.3 Stavové zprávy – úroveň AA

V obsahu implementovaném pomocí značkovacích jazyků mohou být stavové zprávy programově určovány pomocí role nebo vlastností, které mohou být uživateli prezentovány asistivními technologiemi, aniž by stavová zpráva získala fokus.

Kritérium úspěšnosti 4.1.2 Název, funkce, hodnota – úroveň A

U všech prvků uživatelského rozhraní (jako jsou mimo jiné prvky formuláře, odkazů a prvky generované skripty) je možné programově určit název a funkci. Stavy, vlastnosti a hodnoty, které mohou být nastaveny uživatelem, mohou být programově nastaveny a oznamování změn v těchto položkách je k dispozici pro přístupové prostředky včetně asistivních technologií. Poznámka: Toto kritérium úspěšnosti … číst více

Kritérium úspěšnosti 4.1.1 Syntaktická analýza – úroveň A

Prvky, které jsou součástí obsahu, mají při použití značkovacích jazyků úplné značky pro začátek a konec, prvky jsou zanořovány podle jejich specifikací, prvky neobsahují duplicitní atributy a všechny identifikátory jsou jedinečné, s výjimkou případů, kdy tyto vlastnosti povoluje jejich specifikace. Poznámka: Počáteční a koncové značky, kterým chybí kritický znak při jejich vzniku, například pravá špičatá … číst více

Kritérium úspěšnosti 3.3.6 Předcházení chybám (celkové) – úroveň AAA

Pro všechny internetové stránky, které vyžadují, aby uživatel zadal informace, platí alespoň jedna z následujících možností: Zrušitelnost: Akce uživatele lze vrátit zpět. Kontrola údajů: Údaje zadané uživatelem se zkontrolují z hlediska chyb zadávání a uživateli je poskytnuta možnost chyby opravit. Potvrzení: Před dokončením zadávání je k dispozici mechanismus pro kontrolu, potvrzení a opravu údajů.

Kritérium úspěšnosti 3.3.4 Předcházení chybám (právní, finanční, datové) – úroveň AA

V případě internetových stránek, z nichž vyplývají právní důsledky nebo finanční transakce pro uživatele, a které upravují nebo umožňují odstraňování údajů kontrolovatelných uživatelem v systémech pro ukládání dat nebo odesílání testovacích odpovědí uživatele, platí alespoň jedna z těchto podmínek: Zrušitelnost: Akce uživatele lze vrátit zpět. Kontrola údajů: Údaje zadané uživatelem se zkontrolují z hlediska chyb … číst více