Kritérium 1.1.1 Netextový obsah – úroveň A

Zavřete oči a představte si, že Vám někdo předčítá celý obsah webové stránky. Přesně tak web „vidí“ nevidomí. Ale nejen oni – hlasoví asistenti jako je Siri, Alexa, Google Home jsou stále rozšířenější a jednou je třeba začnete používat i vy. Veškerý netextový obsah (obrázky, multimédia atd.), který je uživateli prezentován, musí mít svou textovou … číst více

Kritérium 1.2.1 Pouze audio a pouze video (předtočené) – úroveň A

Co říká metodika U předem nahraných (tedy ne přímý přenos) médií typu pouze audio nebo pouze video platí, že pokud nejsou multimediální alternativou textu (a nejsou tak jasně označeny), musí splňovat následující: Jak kritérium chápat? Když na stránce máte obsah, který je pouze audio (např. podcast) nebo pouze video (např. animace), musíte ho doplnit textovou … číst více

Kritérium úspěšnosti 1.2.2 Titulky (předtočené) – úroveň A

Každý předtočený audio obsah, který je součástí synchronizovaného multimediálního prvku, je opatřen titulky. Výjimku tvoří případ, kdy je tento multimediální prvek multimediální alternativou textu a jako takový je také řádně označen. Podrobné informace o kritériu 1.2.2 (anglicky) Doporučené techniky, jak splnit kritérium 1.2.2 (anglicky)

Kritérium úspěšnosti 1.2.3 Audio popis či alternativa pro multimediální prvek (předtočené) – úroveň A

Synchronizovaný multimediální prvek je opatřen alternativou pro multimediální prvek závisející na čase nebo audio popisem obsahu prezentovaného pomocí předtočeného videa. Výjimku tvoří případ, kdy je tento multimediální prvek multimediální alternativou textu a jako takový je také řádně označen. Podrobné informace o kritériu 1.2.3 (anglicky) Doporučené techniky, jak splnit kritérium 1.2.3 (anglicky)

Kritérium úspěšnosti 1.2.5 Audio popis (předtočený) – úroveň AA

Každé předtočené video, které je součástí synchronizovaného multimediálního prvku, je opatřeno audio popisem. Poznámka: Kritérium 1.2.5 je zpřísnění kritéria 1.2.3 Audio popis či alternativa pro multimediální prvek (předtočené) Podrobné informace o kritériu 1.2.5 (anglicky) Doporučené techniky, jak splnit kritérium 1.2.5 (anglicky)

Kritérium úspěšnosti 1.2.7 Rozšířený audio popis (předtočený) – úroveň AAA

Veškerý předtočený video obsah, který je součástí synchronizovaného multimediálního prvku, se opatřuje rozšířeným audio popisem, nejsou-li pomlky na původní audio stopě videa dostatečné, aby bylo možné pomocí audio popisu video náležitě okomentovat. Podrobné informace o kritériu 1.2.7 (anglicky) Doporučené techniky, jak splnit kritérium 1.2.7 (anglicky)