Kritérium 1.1.1 Netextový obsah – úroveň A

Úvod Zavřete oči a představte si, že Vám někdo předčítá celý obsah webové stránky. Přesně tak web “vidí” nevidomí. Ale nejen oni – vyhledávače a třeba hlasoví asistenti jako je Siri a Alexastejně jsou na tom stejně. Pravidlo pro netextový obsah se snaží tento problém řešit. Jeho cílem je zajistit, aby webové stránky poskytovaly textové … číst více

Kritérium úspěšnosti 1.2.3 Audio popis či alternativa pro multimediální prvek (předtočené) – úroveň A

Úvod Předtočený multimediální obsah – video – je opatřen textovou nebo audio alternativou. To je klíčové pro uživatele se zrakovým postižením nebo omezením. Splněním tohoto kritéria umožníte lidem, kteří nemohou nebo nejsou schopni vidět obraz, plně vnímat a porozumět obsahu, který je jinak prezentován primárně vizuálně. Komu to prospěje Detailní popis Jedná se o poskytování … číst více

Kritérium úspěšnosti 1.2.4 Titulky (živě) – úroveň AA

Úvod Představte si, že sledujete živě přenášenou online přednášku, ale kvůli hlučnému prostředí nebo problémům se sluchem nemůžete rozumět, co se říká. Právě zde vstupují do hry titulky pro živé vysílání, které umožňují sledovat dění na obrazovce i těm, kdo nemohou spolehnout na zvuk. Tento přístup je důležitý pro lidi s nedoslýchavostí, ale také pro … číst více

Kritérium úspěšnosti 1.2.6 Znakový jazyk (předtočený) – úroveň AAA

Úvod Pro některé uživatele, kteří mají například vrozené poškození sluchu, je znakový jazyk vlastně mateřským jazykem. Komunikují v něm přirozeněji než pomocí psaného textu. Doplněním multimédií o překlad do znakového jazyka těmto uživatelům velmi zjednodušíte porozumění obsahu. Poznámka: Komu to pomáhá Zajímavá fakta Detailní popis Splnění kritéria 1.2.6 vyžaduje, aby byla pro veškerý předtočený audio … číst více

Kritérium úspěšnosti 1.2.7 Rozšířený audio popis (předtočený) – úroveň AAA

Úvod Přístupnost multimediálního obsahu má klíčový význam pro uživatele se zrakovým postižením. Kritérium 1.2.7 je jedním z pravidel, které přístupnost multimediálního obsahu zvyšuje. Rozšířený audio popis je důležitý v situacích, kdy standardní pauzy ve zvukové stopě nejsou dostatečně dlouhé na to, aby umožnily vložení audio popisu podle kritéria 1.2.5. V takových případech se video dočasně … číst více