Kritérium 1.1.1 Netextový obsah – úroveň A

Úvod Zavřete oči a představte si, že Vám někdo předčítá celý obsah webové stránky. Přesně tak web “vidí” nevidomí. Ale nejen oni – vyhledávače a třeba hlasoví asistenti jako je Siri a Alexastejně jsou na tom stejně. Pravidlo pro netextový obsah se snaží tento problém řešit. Jeho cílem je zajistit, aby webové stránky poskytovaly textové … číst více

Kritérium úspěšnosti 1.2.3 Audio popis či alternativa pro multimediální prvek (předtočené) – úroveň A

Úvod Předtočený multimediální obsah – video – je opatřen textovou nebo audio alternativou. To je klíčové pro uživatele se zrakovým postižením nebo omezením. Splněním tohoto kritéria umožníte lidem, kteří nemohou nebo nejsou schopni vidět obraz, plně vnímat a porozumět obsahu, který je jinak prezentován primárně vizuálně. Komu to prospěje Detailní popis Jedná se o poskytování … číst více

Kritérium úspěšnosti 1.3.1 Informace a vzájemné vztahy – úroveň A

Úvod Přístupnost na webu znamená, že web je navržen tak, aby ho mohly bez problémů používat i osoby se zdravotním postižením. Jedno z pravidel, které tomu pomáhá, se týká informací a vztahů na stránce. Jednoduše řečeno, informace a struktura prezentované na webu by měly být srozumitelné i pro software, jako jsou čtečky obrazovky. Když například vidoucí … číst více

Kritérium úspěšnosti 1.3.2 Srozumitelné pořadí – úroveň A

Úvod Při návrhu webových stránek a aplikací je klíčové, aby byl obsah prezentován v logickém a smysluplném pořadí. Například očekáváte, že nadpisy v článku povedou k detailnějším informacím a odstavce budou sledovat logický tok myšlenek. Pokud by byly tyto prvky prezentovány v náhodném pořadí, ztratili byste přehled a nerozuměli byste obsahu. Důležité je to především … číst více

Kritérium úspěšnosti 1.3.3 Vlastnosti na základě smyslového vjemu – úroveň A

Úvod Představte si, že vám aplikace hlásí: “Vyčkejte na pípnutí a poté stiskněte tlačítko”. A vy se zrovna nacházíte v hlučném prostředí, kde pípnutí nemáte šanci slyšet. Nebo patříte do skupiny lidí, která má problémy se sluchem. Dalším příkladem je pokyn na webové stránce: “Klikněte na tlačítko vpravo”. Autor webu ale zapomněl na to, že … číst více

Kritérium úspěšnosti 1.4.1 Používání barev – úroveň A

Barva není používána jako jediný vizuální prostředek k poskytnutí určité informace, k indikování určité akce, k vyjádření požadavku na odezvu či k odlišení určitého vizuálního prvku. Častým a typickým příkladem selhání tohoto kritéria je použití pouze barvy k odlišení odkazů. Uživatel musí být schopen odlišit odkaz i na základě něčeho jiného (např. podtržení). Poznámka: Toto … číst více