Kritérium úspěšnosti 4.1.2 Název, funkce, hodnota – úroveň A

U všech prvků uživatelského rozhraní (jako jsou mimo jiné prvky formuláře, odkazů a prvky generované skripty) je možné programově určit název a funkci. Stavy, vlastnosti a hodnoty, které mohou být nastaveny uživatelem, mohou být programově nastaveny a oznamování změn v těchto položkách je k dispozici pro přístupové prostředky včetně asistivních technologií. Poznámka: Toto kritérium úspěšnosti … číst více

Kritérium úspěšnosti 4.1.1 Syntaktická analýza – úroveň A

Prvky, které jsou součástí obsahu, mají při použití značkovacích jazyků úplné značky pro začátek a konec, prvky jsou zanořovány podle jejich specifikací, prvky neobsahují duplicitní atributy a všechny identifikátory jsou jedinečné, s výjimkou případů, kdy tyto vlastnosti povoluje jejich specifikace. Poznámka: Počáteční a koncové značky, kterým chybí kritický znak při jejich vzniku, například pravá špičatá … číst více

Kritérium úspěšnosti 2.5.4 Ovládání pohybu – úroveň A

Funkce, kterou lze ovládat pohybem zařízení nebo pohybem ze strany uživatele, může být také ovládána prvky uživatelského rozhraní a reakce na pohyb může být zablokována, aby se zabránilo náhodnému spuštění, s výjimkou následujících případů: Podporované rozhraní: Pohyb se používá k ovládání funkce prostřednictvím rozhraní podporou zpřístupnění; Zásadní: Pohyb je zásadní pro funkci a jeho zablokování … číst více