Kritérium úspěšnosti 1.4.2 Ovládání zvuku – úroveň A

Jestliže se na internetové stránce automaticky spustí přehrávání audia na delší dobu než tři sekundy, je k dispozici mechanismus, který: umožní audio pozastavit nebo zcela zastavit, nebo umožní ovládat hlasitost nezávisle na celkové hlasitosti systému. Jakýkoliv obsah, který nesplňuje toto kritérium úspěšnosti, může zásadně narušit schopnost uživatele používat celou internetovou stránku. Proto veškerý obsah na … číst více

Kritérium úspěšnosti 2.1.1 Klávesnice – úroveň A

Všechny funkce obsahu je možné ovládat přes rozhraní klávesnice, aniž by bylo nutné jednotlivé stisky kláves zvláště časovat, výjimku tvoří případ, kdy vstup dané funkce reaguje na způsob pohybu při zadávání a jeho průběh. Poznámka 1: Tato výjimka se vztahuje na základní funkce, nikoli na techniku zadávání. Například jestliže je použito k zadávání textu písmo … číst více

Kritérium úspěšnosti 2.1.2 Žádná past na klávesy – úroveň A

Jestliže je pomocí rozhraní klávesnice možné přesunout fokus na určitý prvek na stránce, pak se přesun fokusu z tohoto prvku dá uskutečnit pouze pomocí rozhraní klávesnice. Pokud je třeba pro tento účel použít jiné klávesy než jsou klávesy se šipkami, tabulátory s nezměněnou funkcí nebo jiné standardní metody používané pro návrat, je uživatel o tomto … číst více

Kritérium úspěšnosti 2.1.4 Jednoznakové klávesové zkratky – úroveň A

Pokud klávesová zkratka implementována do obsahu používá pouze písmeno (včetně velkých a malých písmen), interpunkční znaménko, číslici nebo znak představující symbol, pak platí alespoň jedna z následujících možností: Možnost vypnout: K dispozici je mechanismus pro vypnutí zkratky; Přemapování: K dispozici je mechanismus přemapování zkratky tak, aby bylo možné použít jednu nebo více netisknutelných kláves (např. … číst více

Kritérium úspěšnosti 2.2.1 Nastavitelné časování – úroveň A

Pro každý časový limit, který je nastaven obsahem, platí alespoň jeden z následujících bodů: Možnost vypnutí: Uživatel má možnost vypnout časový limit dříve, než se s ním setká; nebo Možnost nastavení: Uživatel má možnost časový limit nastavit dříve, než se s ním setká, v rozmezí alespoň desetkrát větším než je standardní nastavení limitu; nebo Možnost … číst více

Kritérium úspěšnosti 2.2.2 Pauza, zastavení, skrytí – úroveň A

Pro všechny informace, které se pohybují, blikají, rolují nebo se automaticky aktualizují, platí všechny následující skutečnosti: Přesouvání, blikání, rolování: Pro každý pohybující se, blikající či rolující obsah, který se: (1) spouští automaticky, (2) objevuje na delší dobu než 5 sekund, (3) zobrazuje paralelně s jiným obsahem, existuje mechanismus, který umožňuje uživateli zvolit pauzu, zastavení nebo … číst více

Kritérium úspěšnosti 2.3.1 Tři záblesky nebo podprahové blikání – úroveň A

Internetové stránky neobsahují žádné prvky, které by blikaly více než třikrát za sekundu, nebo by tento záblesk byl pod běžným prahem obecně stanoveným pro záblesk a pod prahem stanoveným pro červený záblesk. Poznámka: Vzhledem k tomu, že jakýkoliv obsah, který nesplňuje toto kritérium úspěšnosti, může narušit schopnost uživatele používat celou stránku, musí veškerý obsah na … číst více

Kritérium úspěšnosti 2.4.1 Přeskoč bloky – úroveň A

Uživatel má k dispozici mechanismus, který umožňuje přeskočit bloky obsahu, které se opakovaně objevují na více internetových stránkách. Webová stránka často obsahuje opakující se obsah, které vede na jiné stránky (navigační odkazy, grafika v záhlaví stránky, reklamní sdělení, vyhledávání na webu). Vidoucí uživatel tyto bloky často ignoruje a zaměřuje se střed obrazovky (kde se obvykle … číst více

Kritérium úspěšnosti 2.4.3 Pořadí procházení prvků – úroveň A

Je-li možné procházet internetovou stránku postupně a navigační sekvence ovlivňují význam nebo funkčnost obsahu, pak získávají prvky fokus v pořadí, které zachovává smysl a funkčnost. Podrobné informace o kritériu 2.4.3 (anglicky) Doporučené techniky, jak splnit kritérium 2.4.3 (anglicky)