Kritérium úspěšnosti 1.2.4 Titulky (živě) – úroveň AA

Úvod Představte si, že sledujete živě přenášenou online přednášku, ale kvůli hlučnému prostředí nebo problémům se sluchem nemůžete rozumět, co se říká. Právě zde vstupují do hry titulky pro živé vysílání, které umožňují sledovat dění na obrazovce i těm, kdo nemohou spolehnout na zvuk. Tento přístup je důležitý pro lidi s nedoslýchavostí, ale také pro … číst více

Kritérium úspěšnosti 1.2.5 Audio popis (předtočený) – úroveň AA

Úvod Představte si, že sledujete film, ale máte zavřené oči. Jak byste poznali, co se děje na obrazovce, když zrovna neprobíhá dialog? Když ale během pauz v dialogu přidáte do zvukové stopy informace o ději, změnách scény a dalších vizuálních detailech, hned víte co a jak. Představte si to jako vyprávění příběhu, kde vedle slov … číst více

Kritérium úspěšnosti 1.3.4 Orientace – úroveň AA

Úvod Nerozhodujte za uživatele, jestli chce konzumovat obsah na zařízení, které je na výšku nebo na šířku. Neomezujte způsob zobrazení, pokud to není nezbytně nutné. Poznámka: Příklady, v nichž může být důležitá konkrétní orientace zobrazení, jsou zobrazení bankovního šeku, aplikace pro hru na klavír, obsah virtuální reality apod. Kdo těží z tohoto pravidla Podrobné informace … číst více

Kritérium úspěšnosti 1.3.5 Určení účelu vstupu – úroveň AA

Definováním Účelu vstupu u formulářových polí usnadníte uživatelům vyplňování. Umožníte například automatické doplňování údajů. Kritérium se vztahuje na formuláře, které slouží k zadávání informací o uživateli. Účel každého vstupního pole takového formuláře může být programově určen, pokud: vstupní pole slouží k účelu určenému v Účely vstupů součástí uživatelského rozhraní (anglicky); a obsah je implementován za … číst více

Kritérium úspěšnosti 1.4.3 Minimální kontrast – úroveň AA

Barvy jsou důležitým prvkem webdesignu. Při špatném výběru můžou totiž přinést víc škody, než užitku. Minimální kontrast mezi textem a pozadím je důležitý, aby byl text čitelný i pro lidi se slabším zrakem a barvoslepé. Komu to pomáhá Představte si, že přijdete na web, kde barva textu splývá s pozadím. Takže text nejde skoro přečíst. … číst více

Kritérium úspěšnosti 1.4.4 Změna velikosti textu – úroveň AA

S výjimkou titulků a textů ve formě obrázků může být text zvětšen bez použití asistivních technologií až o 200 %, aniž by došlo ke ztrátě obsahu či porušení funkčnosti. Podrobné informace o kritériu 1.4.4 (anglicky) Doporučené techniky, jak splnit kritérium 1.4.4 (anglicky)

Kritérium úspěšnosti 1.4.5 Text ve formě obrázku – úroveň AA

Jestliže technologie, které byly použity, umožňují vizuální znázornění, pak se doporučuje raději použít textový formát než text ve formě obrázku. Výjimku tvoří následující případy: Přizpůsobitelný: Obraz textu je možné vizuálně přizpůsobit požadavkům uživatele. Zásadní: Způsob, jakým je určitý text prezentován, má zásadní vliv na sdělovanou informaci. Poznámka: Logotypy (text, který je součástí loga nebo názvu … číst více

Kritérium úspěšnosti 1.4.10 Přeformátování (reflow) – úroveň AA

Obsah může být prezentován bez ztráty informací nebo funkcí a bez nutnosti posouvání textu ve dvou rozměrech pro: vertikální posouvání obsahu v šířce odpovídající 320 CSS pixelů, horizontální posouvání obsahu ve výšce 256 CSS pixelů. 320 pixelů CSS je ekvivalent prvotní šířky oblasti zobrazení 1280 CSS pixelů při přiblížení 400 %. U internetového obsahu, který … číst více

Kritérium úspěšnosti 1.4.11 Netextový kontrast – úroveň AA

Vizuální zobrazení následujících prvků má kontrastní poměr alespoň 3:1 vůči sousedním barvám. Komponenty uživatelského rozhraní – vizuální informace, které se používají k označení stavů a hranic prvků uživatelského rozhraní, s výjimkou neaktivních prvků, nebo pokud vzhled určuje přístupový prostředek (user agent) a neupravuje ho autor. Grafické objekty – části grafiky potřebné k porozumění obsahu, s … číst více

Kritérium úspěšnosti 1.4.12 Rozložení textu – úroveň AA

Úvod Zajistěte, že se neztratí žádný obsah ani funkčnost, pokud si uživatel pro značkovací jazyk nastaví svoji výšku řádku, rozteč mezi odstavci, slovy a písmeny. Komu pravidlo pomáhá Podrobné informace Zajistěte, že se neztratí žádný obsah ani funkčnost, pokud si uživatel pro značkovací jazyk nastaví styly: Výjimka: Lidské jazyky a písma, které nevyužívají jednu nebo … číst více