Kritérium úspěšnosti 1.2.4 Titulky (živě) – úroveň AA

Každé živé audio, které je součástí synchronizovaného multimediálního prvku, je opatřeno titulky. Poznámka: Živým audiem je myšlen online přenos zvukového obsahu. Podrobné informace o kritériu 1.2.4 (anglicky) Doporučené techniky, jak splnit kritérium 1.2.4 (anglicky)

Kritérium úspěšnosti 1.2.5 Audio popis (předtočený) – úroveň AA

Každé předtočené video, které je součástí synchronizovaného multimediálního prvku, je opatřeno audio popisem. Poznámka: Kritérium 1.2.5 je zpřísnění kritéria 1.2.3 Audio popis či alternativa pro multimediální prvek (předtočené) Podrobné informace o kritériu 1.2.5 (anglicky) Doporučené techniky, jak splnit kritérium 1.2.5 (anglicky)

Kritérium úspěšnosti 1.3.4 Orientace – úroveň AA

Obsah neomezuje způsob zobrazení nebo nevyžaduje operaci na jednu orientaci zobrazení, například na výšku nebo šířku, pokud není nezbytná konkrétní orientace zobrazení. Poznámka: Příklady, v nichž může být důležitá konkrétní orientace zobrazení, jsou bankovní šek, aplikace pro hru na klavír, diapozitivy pro projektor nebo obsah virtuální reality, kde není možné použít dvojí orientaci zobrazení. Podrobné … číst více

Kritérium úspěšnosti 1.3.5 Určení účelu vstupu – úroveň AA

Definováním Účelu vstupu u formulářových polí usnadníte uživatelům vyplňování. Umožníte například automatické doplňování údajů. Kritérium se vztahuje na formuláře, které slouží k zadávání informací o uživateli. Účel každého vstupního pole takového formuláře může být programově určen, pokud: vstupní pole slouží k účelu určenému v Účely vstupů součástí uživatelského rozhraní (anglicky); a obsah je implementován za … číst více

Kritérium úspěšnosti 1.4.3 Minimální kontrast – úroveň AA

Vizuální podoba textu a textu ve formě obrázku má kontrastní poměr minimálně 4,5:1. Výjimku tvoří následující případy: texty psané velkým písmem, texty, které se náhodou staly součástí prezentace a nejsou pro ni relevantní, logotypy. Texty psané velkým písmem či texty tohoto typu prezentované ve formě obrázku mají kontrastní poměr minimálně 3:1. Texty nebo texty ve … číst více

Kritérium úspěšnosti 1.4.4 Změna velikosti textu – úroveň AA

S výjimkou titulků a textů ve formě obrázků může být text zvětšen bez použití asistivních technologií až o 200 %, aniž by došlo ke ztrátě obsahu či porušení funkčnosti. Podrobné informace o kritériu 1.4.4 (anglicky) Doporučené techniky, jak splnit kritérium 1.4.4 (anglicky)

Kritérium úspěšnosti 1.4.5 Text ve formě obrázku – úroveň AA

Jestliže technologie, které byly použity, umožňují vizuální znázornění, pak se doporučuje raději použít textový formát než text ve formě obrázku. Výjimku tvoří následující případy: Přizpůsobitelný: Obraz textu je možné vizuálně přizpůsobit požadavkům uživatele. Zásadní: Způsob, jakým je určitý text prezentován, má zásadní vliv na sdělovanou informaci. Poznámka: Logotypy (text, který je součástí loga nebo názvu … číst více

Kritérium úspěšnosti 1.4.10 Přeformátování (reflow) – úroveň AA

Obsah může být prezentován bez ztráty informací nebo funkcí a bez nutnosti posouvání textu ve dvou rozměrech pro: vertikální posouvání obsahu v šířce odpovídající 320 CSS pixelů, horizontální posouvání obsahu ve výšce 256 CSS pixelů. 320 pixelů CSS je ekvivalent prvotní šířky oblasti zobrazení 1280 CSS pixelů při přiblížení 400 %. U internetového obsahu, který … číst více

Kritérium úspěšnosti 1.4.11 Netextový kontrast – úroveň AA

Vizuální zobrazení následujících prvků má kontrastní poměr alespoň 3:1 vůči sousedním barvám. Komponenty uživatelského rozhraní – vizuální informace, které se používají k označení stavů a hranic prvků uživatelského rozhraní, s výjimkou neaktivních prvků, nebo pokud vzhled určuje přístupový prostředek (user agent) a neupravuje ho autor. Grafické objekty – části grafiky potřebné k porozumění obsahu, s … číst více

Kritérium úspěšnosti 1.4.12 Rozložení textu – úroveň AA

Pokud se v obsahu implementovaném pomocí značkovacích jazyků, které podporují následující vlastnosti stylu textu, nastaví všechny následující funkce a nezmění se žádná jiná vlastnost stylu, nedojde ke ztrátě obsahu ani funkčnosti: Výška řádku (řádkování) minimálně na 1,5 násobek velikosti písma⁏ Rozteč mezi odstavci minimálně na dvojnásobek velikosti písma⁏ Rozteč písma (sledování) minimálně na 0,12 násobek … číst více