Kritérium úspěšnosti 1.4.13 Obsah při přechodu myši nebo fokusu klávesnice – úroveň AA

Pokud nastavení a následné odsunutí kurzoru myši, nebo přesun fokusu klávesnice zobrazí další obsah, který se poté skryje, pak platí: možnost skrýt, možnost zobrazení při přechodu myši, nepřerušenost. Možnost skrýt – k dispozici je mechanismus pro skrytí dodatečného obsahu bez přesunu kurzoru nebo fokusu klávesnice, pokud dodatečný obsah neinformuje o vstupní chybě nebo nezakrývá či … číst více

Kritérium úspěšnosti 2.4.5 Více způsobů – úroveň AA

Uživatel má k dispozici více než jeden způsob, jak mezi stránkami internetové prezentace nalézt konkrétní požadovanou internetovou stránku. Výjimku tvoří případ, kdy je tato stránka výsledkem určitého procesu nebo slouží k jeho vykonání. Podrobné informace o kritériu 2.4.5 (anglicky) Doporučené techniky, jak splnit kritérium 2.4.5 (anglicky)

Kritérium úspěšnosti 3.1.2 Jazyk jednotlivých částí – úroveň AA

Jazyk (= řeč, nikoli programovací) každé pasáže nebo fráze v obsahu může být programově určen. Výjimku tvoří vlastní jména, technické termíny, slova neurčitého jazykového původu a zavedené fráze nebo slova mající význam v rámci svého nejbližšího kontextu. Podrobné informace o kritériu 3.1.2 (anglicky) Doporučené techniky, jak splnit kritérium 3.1.2 (anglicky)

Kritérium úspěšnosti 3.2.3 Konzistentní navigace – úroveň AA

Navigační mechanismy, které se opakují na více internetových stránkách v rámci internetové prezentace, se při každém zobrazení vyskytují ve stejném relativním pořadí, pokud uživatel neprovede změnu zobrazení. Podrobné informace o kritériu 3.2.3 (anglicky) Doporučené techniky, jak splnit kritérium 3.2.3 (anglicky)

Kritérium úspěšnosti 3.3.4 Předcházení chybám (právní, finanční, datové) – úroveň AA

V případě internetových stránek, z nichž vyplývají právní důsledky nebo finanční transakce pro uživatele, a které upravují nebo umožňují odstraňování údajů kontrolovatelných uživatelem v systémech pro ukládání dat nebo odesílání testovacích odpovědí uživatele, platí alespoň jedna z těchto podmínek: Zrušitelnost: Akce uživatele lze vrátit zpět. Kontrola údajů: Údaje zadané uživatelem se zkontrolují z hlediska chyb … číst více

Kritérium úspěšnosti 4.1.3 Stavové zprávy – úroveň AA

V obsahu implementovaném pomocí značkovacích jazyků mohou být stavové zprávy programově určovány pomocí role nebo vlastností, které mohou být uživateli prezentovány asistivními technologiemi, aniž by stavová zpráva získala fokus. Podrobné informace o kritériu 4.1.3 (anglicky) Doporučené techniky, jak splnit kritérium 4.1.3 (anglicky)