Požadavky na shodu

Aby bylo možné prohlásit, že internetové stránky nebo aplikace jsou přístupné, musí být ve shodě se standardem WCAG (verze 2.1) a se zákonem č. 99/2019 Sb. Musí být proto splněno pět požadavků na shodu:

  1. Úroveň shody
  2. Celé internetové stránky
  3. Kompletní procesy
  4. Používání technologií pouze způsobem podporujícím přístupnost
  5. Žádné rušení

1 Úroveň shody

Kritéria, kterými je hodnoceno dosažení pravidel standardu WCAG, jsou rozdělena do tří úrovní:

Přístupnost stránek se posuzuje komplexně. Aby byly Internetové stránky ve shodě s požadavky na dané úrovni, musí být splněna všechna kritéria této nebo vyšší úrovně.

Úroveň A stanovuje miminální požadavky. Úroveň AA je doporučená. Úroveň AAA je obsažena pouze ve standardu WCAG – evropská norma EN 301 549 a tím pádem ani směrnice 2016/2102 a zákon 99/2019 se jimi nezabývají.

2 Celé internetové stránky

Můžeme posuzovat celou internetovou prezentaci nebo jednotlivé stránky, ve shodě s pravidly přístupnosti ale musí vždy být celá internetová stránka. Pokud část stránky odporuje pravidlům přístupnosti (resp. nesplňuje kritéria), není možné dosáhnout shody.

3 Kompletní procesy

Pokud je internetová stránka jednou z řady stránek, které společně představují nějaký proces (ideální ilustrativní příklad je průvodce dokončení objednávky v e-shopu), pak všechny internetové stránky v rámci tohoto procesu musí být ve shodě s pravidly a musí splňovat kritéria na dané nebo vyšší úrovni.

4 Používání technologií pouze způsobem podporujícím přístupnost

Shody s pravidly přístupnosti je možné dosáhnout pouze tehdy, pokud použité technologie podporují přístupnost – jsou podporované asistivními klienty. V opačném případě je nutné poskytnout alternativu, která obsahuje stejné informace a asistivní klienty ji podporují.

5 Žádné rušení (interference)

Pokud internetová stránka používá technologie, které nejsou podporovány asistivními klienty, nebo je používá nekompatibilním způsobem, pak toto omezení nesmí uživatelům bránit v přístupu ke zbytku stránky.

Aby byla internetová stránka jako celek nadále ve shodě s pravidly, musí splňovat kritéria v každé z následujících situací:

  • pokud je kterákoli technologie nepodporující přístupnost v uživatelském agentovi (klientu) zapnutá,
  • pokud je kterákoli technologie nepodporující přístupnost v uživatelském agentovi vypnutá,
  • pokud je kterákoli technologie nepodporující přístupnost nepodporovaná uživatelským agentem.

Kromě toho veškerý obsah na stránce (včetně obsahu, který jinak požadavky na shodu nesplňuje) musí splňovat následující kritéria úspěšnosti:

V opačném případě by totiž mohlo docházet k takovému rušení, které by uživateli zcela znemožňovalo jakékoli použití stránky.