Požadavky na shodu

Aby bylo možné prohlásit, že internetové stránky nebo aplikace jsou přístupné, musí být ve shodě se standardem WCAG (verze 2.1) a se zákonem č. 99/2019 Sb. Musí být proto splněno pět požadavků na shodu (nejdůležitější je ten pátý):

  1. Úroveň shody
  2. Celé internetové stránky
  3. Kompletní procesy
  4. Používání technologií pouze způsobem podporujícím přístupnost
  5. Žádné rušení

1 Úroveň shody

Kritéria, kterými je hodnoceno dosažení pravidel standardu WCAG, jsou rozdělena do tří úrovní:

Přístupnost stránek se posuzuje komplexně. Aby byly Internetové stránky ve shodě s požadavky na dané úrovni, musí být splněna všechna kritéria této nebo vyšší úrovně.

2 Celé internetové stránky

Můžeme posuzovat celou internetovou prezentaci nebo jednotlivé stránky, ve shodě s pravidly přístupnosti ale musí vždy být celá internetová stránka. Pokud část stránky odporuje pravidlům přístupnosti (resp. nesplňuje kritéria), není možné dosáhnout shody.

3 Kompletní procesy

Pokud je internetová stránka jednou z řady stránek, které společně představují nějaký proces (ideální ilustrativní příklad je průvodce dokončení objednávky v e-shopu), pak všechny internetové stránky v rámci tohoto procesu musí být ve shodě s pravidly a musí splňovat kritéria na dané nebo vyšší úrovni.

4 Používání technologií pouze způsobem podporujícím přístupnost

Shody s pravidly přístupnosti je možné dosáhnout pouze tehdy, pokud použité technologie podporují přístupnost – jsou podporované asistivními klienty. V opačném případě je nutné poskytnout alternativu, která obsahuje stejné informace a asistivní klienty ji podporují.

5 Žádné rušení (interference)

Veškerý obsah na stránce (včetně obsahu, který jinak požadavky na shodu nesplňuje) musí splňovat následující kritéria úspěšnosti:

V opačném případě by totiž mohlo docházet k takovému rušení, které by uživateli zcela znemožňovalo jakékoli použití stránky.

Pokud internetová stránka používá technologie, které nejsou podporovány asistivními klienty, nebo je používá nekompatibilním způsobem, pak toto omezení nesmí uživatelům bránit v přístupu ke zbytku stránky.

Aby byla internetová stránka jako celek nadále ve shodě s pravidly, musí splňovat všechna kritéria v každé z následujících situací:

  • pokud je kterákoli technologie nepodporující přístupnost v uživatelském agentovi (klientu, prohlížeči) zapnutá,
  • pokud je kterákoli technologie nepodporující přístupnost v uživatelském agentovi vypnutá,
  • pokud je kterákoli technologie nepodporující přístupnost nepodporovaná uživatelským agentem.