Pravidlo 1.1 Textové alternativy

Vytvořte textové alternativy k veškerému netextovému obsahu (obrázky, videa, audio apod.). Textovou alternativu pak může asistivní technologie podle potřeby převést do jiných formátů jako například zvětšené písmo, Braillovo bodové písmo, fonetický přepis či zjednodušený jazyk.

Textové alternativy také usnadňují prohledávání obsahu, jsou proto užitečné nejen pro uživatele s omezením, ale pro každého.

Kritérium úspěšnosti

1.1.1 Netextový obsah – úroveň A

Veškerý netextový obsah, který je uživateli prezentován, má svou textovou alternativu, sloužící stejnému účelu.

Podrobnosti ke kritériu Netextový obsah