Kritérium úspěšnosti 3.3.6 Předcházení chybám (celkové) – úroveň AAA

Pro všechny internetové stránky, které vyžadují, aby uživatel zadal informace, platí alespoň jedna z následujících možností: Zrušitelnost: Akce uživatele lze vrátit zpět. Kontrola údajů: Údaje zadané uživatelem se zkontrolují z hlediska chyb zadávání a uživateli je poskytnuta možnost chyby opravit. Potvrzení: Před dokončením zadávání je k dispozici mechanismus pro kontrolu, potvrzení a opravu údajů.

Kritérium úspěšnosti 3.3.4 Předcházení chybám (právní, finanční, datové) – úroveň AA

V případě internetových stránek, z nichž vyplývají právní důsledky nebo finanční transakce pro uživatele, a které upravují nebo umožňují odstraňování údajů kontrolovatelných uživatelem v systémech pro ukládání dat nebo odesílání testovacích odpovědí uživatele, platí alespoň jedna z těchto podmínek: Zrušitelnost: Akce uživatele lze vrátit zpět. Kontrola údajů: Údaje zadané uživatelem se zkontrolují z hlediska chyb … číst více

Kritérium úspěšnosti 2.4.5 Více způsobů – úroveň AA

Uživatel má k dispozici více než jeden způsob, jak mezi stránkami internetové prezentace nalézt konkrétní požadovanou internetovou stránku. Výjimku tvoří případ, kdy je tato stránka výsledkem určitého procesu nebo slouží k jeho vykonání.

Kritérium úspěšnosti 2.3.1 Tři záblesky nebo podprahové blikání – úroveň A

Internetové stránky neobsahují žádné prvky, které by blikaly více než třikrát za sekundu, nebo by tento záblesk byl pod běžným prahem obecně stanoveným pro záblesk a pod prahem stanoveným pro červený záblesk. Poznámka: Vzhledem k tomu, že jakýkoliv obsah, který nesplňuje toto kritérium úspěšnosti, může narušit schopnost uživatele používat celou stránku, musí veškerý obsah na … číst více