Kritérium úspěšnosti 1.2.2 Titulky (předtočené) – úroveň A

Každý předtočený audio obsah, který je součástí synchronizovaného multimediálního prvku, je opatřen titulky. Výjimku tvoří případ, kdy je tento multimediální prvek multimediální alternativou textu a jako takový je také řádně označen. Podrobné informace o kritériu 1.2.2 (anglicky) Doporučené techniky, jak splnit kritérium 1.2.2 (anglicky)

Kritérium úspěšnosti 1.2.5 Audio popis (předtočený) – úroveň AA

Každé předtočené video, které je součástí synchronizovaného multimediálního prvku, je opatřeno audio popisem. Poznámka: Kritérium 1.2.5 je zpřísnění kritéria 1.2.3 Audio popis či alternativa pro multimediální prvek (předtočené) Podrobné informace o kritériu 1.2.5 (anglicky) Doporučené techniky, jak splnit kritérium 1.2.5 (anglicky)

Kritérium úspěšnosti 1.4.9 Text ve formě obrázku (bez výjimek) – úroveň AAA

Text ve formě obrázku se používá jen v případě, že: slouží k čistě dekorativním účelům, nebo jestliže způsob, jakým je určitý text prezentován, má zásadní vliv na sdělovanou informaci (např. logotyp). Podrobné informace o kritériu 1.4.9 (anglicky) Doporučené techniky, jak splnit kritérium 1.4.9 (anglicky)

Kritérium úspěšnosti 1.4.10 Přeformátování (reflow) – úroveň AA

Obsah může být prezentován bez ztráty informací nebo funkcí a bez nutnosti posouvání textu ve dvou rozměrech pro: vertikální posouvání obsahu v šířce odpovídající 320 CSS pixelů, horizontální posouvání obsahu ve výšce 256 CSS pixelů. 320 pixelů CSS je ekvivalent prvotní šířky oblasti zobrazení 1280 CSS pixelů při přiblížení 400 %. U internetového obsahu, který … číst více

Kritérium úspěšnosti 2.2.2 Pauza, zastavení, skrytí – úroveň A

Pro všechny informace, které se pohybují, blikají, rolují nebo se automaticky aktualizují, platí všechny následující skutečnosti: Přesouvání, blikání, rolování: Pro každý pohybující se, blikající či rolující obsah, který se: (1) spouští automaticky, (2) objevuje na delší dobu než 5 sekund, (3) zobrazuje paralelně s jiným obsahem, existuje mechanismus, který umožňuje uživateli zvolit pauzu, zastavení nebo … číst více