Kritérium úspěšnosti 3.1.5 Čtenářská úroveň – úroveň AAA

Jestliže text vyžaduje pokročilejší schopnost čtení než je úroveň druhého stupně základního vzdělání, poskytne se doplňkový obsah po odstranění vlastních jmen a názvů nebo verze, která nevyžaduje vyšší čtenářskou schopnost, než která odpovídá úrovni druhého stupně základního vzdělání.

Kritérium úspěšnosti 2.4.10 Záhlaví jednotlivých částí – úroveň AAA

Záhlaví jednotlivých částí se používají k uspořádání obsahu. Poznámka: Pojem „záhlaví“ se používá ve svém obecném smyslu a obsahuje veškeré prostředky sloužící k logickému strukturování obsahu jako např. nadpisy apod. Poznámka: Toto zahrnuje členění textu, nikoli členění jednotlivých prvků uživatelského rozhraní. Součásti uživatelského rozhraní jsou zahrnuty v kritériu úspěšnosti 4.1.2.