Pravidlo 2.3 Záchvaty a fyzické reakce

Vynechejte z prezentace takové prvky, u nichž je známo, že mohou vyvolat záchvaty nebo fyzické reakce.

Uživatel, který dostane záchvat, si toho na webu už moc nepřečte. Toto pravidlo se proto týká celé webové stránky, tedy i obsahu třetí strany (např. reklamního baneru).

Kritéria úspěšnosti

2.3.1 Tři záblesky nebo podprahové blikání – úroveň A

Internetové stránky neobsahují žádné prvky, které by blikaly více než třikrát za sekundu, nebo by tento záblesk byl pod běžným prahem obecně stanoveným pro záblesk a pod prahem stanoveným pro červený záblesk.

Podrobnosti ke kritériu Tři záblesky nebo podprahové blikání

2.3.2 Tři záblesky – úroveň AAA

Internetové stránky neobsahují žádné prvky, které by blikaly více než třikrát za sekundu.

Podrobnosti ke kritériu Tři záblesky

2.3.3 Animace z interakcí – úroveň AAA

Animace pohybu vyvolaná interakcí může být zakázána, pokud není zásadní pro zajištění funkčnosti nebo vyjádření informací.

Podrobnosti ke kritériu Animace z interakcí