Pravidlo 1.3 Přizpůsobitelné

Vytvořte webové stránky, které jsou přizpůsobitelné pro zobrazení různým způsobem (např. zjednodušený vzhled, mobilní telefon, hlasová čtečka apod.) Pravidlo 1.3 WCAG splní obsah, který lze prezentovat více způsoby a nedojde přitom ke ztrátě informací nebo narušení struktury.

Kritéria úspěšnosti

1.3.1 Informace a vzájemné vztahy – úroveň A

Informace, struktura a vzájemné vztahy jsou programově určené – jsou srozumitelné nejen vizuálně, ale i pro technologii (čtečka obrazovky apod.), která pracuje přímo s kódem stránky.

Podrobnosti ke kritériu Informace a vzájemné vztahy.

1.3.2 Srozumitelné pořadí – úroveň A

Jestliže má pořadí informací, v němž jsou prezentovány, vliv na jejich srozumitelnost, může být správné pořadí, v němž mají být informace čteny, programově určeno.

Podrobnosti ke kritériu Srozumitelné pořadí.

1.3.3 Vlastnosti na základě smyslového vjemu – úroveň A

Pokyny, jak chápat obsah a jak s ním správně zacházet, nezávisí výhradně na vlastnostech založených na smyslovém vnímání (např. barvě), které jednotlivé komponenty mají.

Podrobnosti ke kritériu Vlastnosti na základě smyslového vjemu.

1.3.4 Orientace – úroveň AA

Obsah neomezuje způsob zobrazení nebo neomezuje operace na jednu orientaci displeje, například na výšku nebo šířku.

Podrobnosti ke kritériu Orientace.

1.3.5 Určení účelu vstupu – úroveň AA

Účel každého vstupního pole, které shromažďuje informace o uživateli, může být programově určen, pokud:

  • vstupní pole slouží k účelu určenému v části 7 doporučení WCAG 2.1 – Účely vstupů součástí uživatelského rozhraní,
  • a obsah je implementován za využití technologií, které podporují identifikaci účelu vstupních polí formuláře.

Podrobnosti ke kritériu Určení účelu vstupu.

1.3.6 Identifikace účelu – úroveň AAA

V obsahu implementovaném pomocí značkovacích jazyků lze programově určovat účel komponent, uživatelských rozhraní, ikon a jednotlivých oblastí.

Podrobnosti ke kritériu Identifikace účelu.