Kritérium úspěšnosti 1.3.2 Srozumitelné pořadí – úroveň A

Úvod

Při návrhu webových stránek a aplikací je klíčové, aby byl obsah prezentován v logickém a smysluplném pořadí. Například očekáváte, že nadpisy v článku povedou k detailnějším informacím a odstavce budou sledovat logický tok myšlenek. Pokud by byly tyto prvky prezentovány v náhodném pořadí, ztratili byste přehled a nerozuměli byste obsahu.

Důležité je to především tehdy, pokud má pořadí informací, v němž jsou prezentovány, vliv na jejich srozumitelnost. Je potřeba zajistit, aby pořadí bylo zachováno, i když bude obsah prezentovaný jinak než autor zamýšlel – s alternativním stylem, hlasovou čtečkou apod.

Komu to pomáhá

  • Lidem využívajícím asistivní technologie: Správné pořadí umožňuje lepší navigaci a porozumění obsahu.
  • Všem uživatelům: Logické pořadí zlepšuje celkovou srozumitelnost a usnadňuje orientaci na stránce.

Doporučené postupy

  • Smysluplná struktura obsahu
  • Využití nadpisů pro členění textu
  • Pořadí prvku v kódu stránky (DOM modelu) odpovídá vizuálnímu pořadí
  • Pozicování a zvýrazňování výhradně pomocí CSS (vyhněte se například prokládání textu mezerami pro zvýraznění)
  • Zajištění správného pořadí v PDF dokumentech
  • a další

Doplňující informace

Podrobné informace o kritériu 1.3.2 (anglicky)

Doporučené techniky, jak splnit kritérium 1.3.2 (anglicky)