Pravidlo 2.2 Dostatek času

Poskytněte uživateli dostatek času k přečtení a k práci s obsahem. Odstraňte časové limity, umožněte také ovládat přehrávání multimédií a automatické aktualizace obsahu.

Pravidlo 2.2 WCAG je zaměřeno na uživatele, kteří mají kognitivní poruchy nebo třeba používají pro zpracování obsahu asistivní technologii (hlasovou čtečku apod.).

Kritéria úspěšnosti

2.2.1 Nastavitelné časování – úroveň A

Pro každý časový limit, který je nastaven obsahem, platí alespoň jeden z následujících bodů:

  • Možnost vypnutí: Uživatel má možnost vypnout časový limit dříve, než se s ním setká; nebo
  • Možnost nastavení: Uživatel má možnost časový limit nastavit dříve, než se s ním setká, v rozmezí alespoň desetkrát větším než je standardní nastavení limitu; nebo
  • Možnost prodloužení: Uživatel obdrží varování dříve, než časový limit vyprší a získá minimálně 20 sekund na prodloužení časového limitu za použití jednoduché akce (např. stisknutím mezerníku). Uživateli je dána možnost prodloužit časový limit alespoň desetkrát; nebo
  • Výjimka pro reálný čas: Časový limit je nutnou součástí události probíhající v reálném čase (např. aukce) a není možné poskytnout jinou alternativu pro časový limit; nebo
  • Výjimka, kdy má časové omezení zásadní význam: Časový limit má zásadní význam pro danou činnost a jeho prodloužením by byl význam činnosti znehodnocen; nebo
  • Výjimka pro limit delší než 20 hodin: Časový limit je delší než 20 hodin.

Podrobnosti ke kritériu Nastavitelné časování

2.2.2 Pauza, zastavení, skrytí – úroveň A

Pro všechny informace, které se pohybují, blikají, rolují nebo se automaticky aktualizují, platí všechny následující skutečnosti:

  • Přesouvání, blikání, rolování: Pro každý pohybující se, blikající či rolující obsah, který se: (1) spouští automaticky, (2) objevuje na delší dobu než 5 sekund, (3) zobrazuje paralelně s jiným obsahem, existuje mechanismus, který umožňuje uživateli zvolit pauzu, zastavení nebo skrytí těchto informací. Výjimku tvoří případ, kdy má pohyb, blikání nebo rolování zásadní význam pro činnost, jejíž je součástí; a
  • Automatické aktualizování: Pro každý automaticky se aktualizující obsah, který se (1) spouští automaticky, (2) zobrazuje paralelně s jiným obsahem, existuje mechanismus, kterým uživatel může pozastavit, zastavit, skrýt nebo ovládat frekvenci aktualizace. Výjimku tvoří případ, kdy má automatické aktualizování zásadní význam pro činnost, jejíž je součástí.

Podrobnosti ke kritériu Pauza, zastavení, skrytí

2.2.3 Žádné časování – úroveň AAA

Časování není zásadní součástí události nebo aktivity prezentované obsahem, s výjimkou neinteraktivních synchronizovaných multimediálních prvků a událostí probíhajících v reálném čase.

Podrobnosti ke kritériu Žádné časování

2.2.4 Přerušení – úroveň AAA

Uživatel může odložit nebo potlačit přerušení, s výjimkou přerušení, které si vyžádala naléhavá situace.

Podrobnosti ke kritériu Přerušení

2.2.5 Aktualizace zabezpečeného obsahu – úroveň AAA

Jestliže doba pro práci se zabezpečeným obsahem vyprší, může uživatel pokračovat po opětovné autentizaci ve své činnosti bez ztráty dat.

Podrobnosti ke kritériu Aktualizace zabezpečeného obsahu

2.2.6 Časové limity – úroveň AAA

Uživatelé jsou upozorněni na trvání jakékoli uživatelovy nečinnosti, která by mohla způsobit ztrátu dat, s výjimkou případů, kdy se údaje zachovají po dobu delší než 20 hodin, i když uživatel nic neprovede.

Podrobnosti ke kritériu Časové limity