Kritérium úspěšnosti 2.2.4 Přerušení – úroveň AAA

Uživatel může odložit nebo potlačit přerušení, s výjimkou přerušení, které si vyžádala naléhavá situace.