Kritérium úspěšnosti 1.2.7 Rozšířený audio popis (předtočený) – úroveň AAA

Veškerý předtočený video obsah, který je součástí synchronizovaného multimediálního prvku, se opatřuje rozšířeným audio popisem, nejsou-li pomlky na původní audio stopě videa dostatečné, aby bylo možné pomocí audio popisu video náležitě okomentovat. Podrobné informace o kritériu 1.2.7 (anglicky) Doporučené techniky, jak splnit kritérium 1.2.7 (anglicky)

Kritérium úspěšnosti 1.2.9 Pouze audio (živě) – úroveň AAA

Každé živě přenášené audio je opatřeno alternativou pro multimediální prvek závisející na čase, která poskytne ekvivalentní informaci pro živě přenášené audio. Podrobné informace o kritériu 1.2.9 (anglicky) Doporučené techniky, jak splnit kritérium 1.2.9 (anglicky)

Kritérium úspěšnosti 1.4.6 Zvýšený kontrast – úroveň AAA

Graficky znázorněný text či text prezentovaný ve formě obrázku má minimální kontrastní poměr 7:1. Výjimku tvoří následující případy: texty psané velkým písmem, texty, které se náhodou staly součástí prezentace a nejsou pro ni relevantní, logotypy. Texty psané velkým písmem či texty tohoto typu prezentované ve formě obrázku mají kontrastní poměr minimálně 4,5:1. Texty nebo texty … číst více

Kritérium úspěšnosti 1.4.7 Tlumený nebo žádný podkresový zvuk – úroveň AAA

Pro případ, že obsah tvoří pouze předtočené audio, které: obsahuje mluvené slovo v popředí jako hlavní složku, není zvukovou variantou kódu CAPTCHA či zvukovým logem, není hlasovou složkou hudebního projevu jako je zpěv nebo rap, platí alespoň jedna z následujících možností: Bez podkresu – audio neobsahuje žádné podkresové zvuky. Možnost vypnutí – podkresové zvuky mohou … číst více

Kritérium úspěšnosti 1.4.8 Vizuální znázornění – úroveň AAA

Pro vizuální znázornění textových bloků je k dispozici mechanismus, který umožňuje dosažení těchto cílů: Barvy popředí a pozadí si může zvolit uživatel. Šířka řádku není větší než 80 znaků, v případě obrázkového písma (čínština, japonština, korejština) neobsahuje víc než 40 glyfů. Text není zarovnán do bloku (s levým i pravým okrajem). Řádkování v rámci odstavců … číst více

Kritérium úspěšnosti 1.4.9 Text ve formě obrázku (bez výjimek) – úroveň AAA

Text ve formě obrázku se používá jen v případě, že: slouží k čistě dekorativním účelům, nebo jestliže způsob, jakým je určitý text prezentován, má zásadní vliv na sdělovanou informaci (např. logotyp). Poznámka: Kritérium 1.4.9 je zpřísnění kritéria 1.4.5 Text ve formě obrázku Podrobné informace o kritériu 1.4.9 (anglicky) Doporučené techniky, jak splnit kritérium 1.4.9 (anglicky)