Kritérium úspěšnosti 3.3.6 Předcházení chybám (celkové) – úroveň AAA

Pro všechny internetové stránky, které vyžadují, aby uživatel zadal informace, platí alespoň jedna z následujících možností: Zrušitelnost: Akce uživatele lze vrátit zpět. Kontrola údajů: Údaje zadané uživatelem se zkontrolují z hlediska chyb zadávání a uživateli je poskytnuta možnost chyby opravit. Potvrzení: Před dokončením zadávání je k dispozici mechanismus pro kontrolu, potvrzení a opravu údajů.

Kritérium úspěšnosti 3.1.5 Čtenářská úroveň – úroveň AAA

Jestliže text vyžaduje pokročilejší schopnost čtení než je úroveň druhého stupně základního vzdělání, poskytne se doplňkový obsah po odstranění vlastních jmen a názvů nebo verze, která nevyžaduje vyšší čtenářskou schopnost, než která odpovídá úrovni druhého stupně základního vzdělání.

Kritérium úspěšnosti 2.5.5 Velikost cíle – úroveň AAA

Velikost cíle pro vstupy ukazatele je nejméně 44 x 44 CSS pixelů, s výjimkou následujících případů: Ekvivalent: Cíl je k dostupný prostřednictvím ekvivalentního odkazu nebo ovládacího prvku na stejné stránce, která má nejméně 44 x 44 CSS pixelů; Vložený: Cíl se nachází ve větě nebo v textovém bloku; Ovládání uživatelského agenta: Velikost cíle určuje přístupový … číst více

Kritérium úspěšnosti 2.4.10 Záhlaví jednotlivých částí – úroveň AAA

Záhlaví jednotlivých částí se používají k uspořádání obsahu. Poznámka: Pojem „záhlaví“ se používá ve svém obecném smyslu a obsahuje veškeré prostředky sloužící k logickému strukturování obsahu jako např. nadpisy apod. Poznámka: Toto zahrnuje členění textu, nikoli členění jednotlivých prvků uživatelského rozhraní. Součásti uživatelského rozhraní jsou zahrnuty v kritériu úspěšnosti 4.1.2.