Kritérium úspěšnosti 1.2.6 Znakový jazyk (předtočený) – úroveň AAA

Úvod Pro některé uživatele, kteří mají například vrozené poškození sluchu, je znakový jazyk vlastně mateřským jazykem. Komunikují v něm přirozeněji než pomocí psaného textu. Doplněním multimédií o překlad do znakového jazyka těmto uživatelům velmi zjednodušíte porozumění obsahu. Poznámka: Komu to pomáhá Zajímavá fakta Detailní popis Splnění kritéria 1.2.6 vyžaduje, aby byla pro veškerý předtočený audio … číst více

Kritérium úspěšnosti 1.2.7 Rozšířený audio popis (předtočený) – úroveň AAA

Úvod Přístupnost multimediálního obsahu má klíčový význam pro uživatele se zrakovým postižením. Kritérium 1.2.7 je jedním z pravidel, které přístupnost multimediálního obsahu zvyšuje. Rozšířený audio popis je důležitý v situacích, kdy standardní pauzy ve zvukové stopě nejsou dostatečně dlouhé na to, aby umožnily vložení audio popisu podle kritéria 1.2.5. V takových případech se video dočasně … číst více

Kritérium úspěšnosti 1.2.8 Alternativa pro multimediální prvky (předtočené) – úroveň AAA

Úvod V dnešním digitálním světě je důležité, aby byly informace přístupné všem, včetně lidí se zrakovým a sluchovým omezením. Pravidlo “alternativa pro multimédia (předtočené)” zajišťuje, že kompletní informace z audiovizuálních materiálů jsou dostupné i pro ty, kteří nemohou sledovat obraz, číst titulky nebo slyšet dialogy. Tato výzva se řeší tím, že je poskytnut kompletní textový … číst více

Kritérium úspěšnosti 1.2.9 Pouze audio (živě) – úroveň AAA

Úvod Představte si, že sledujete živý rozhlasový přenos a najednou ztratíte zvuk. Jak se dozvíte, co se dál děje? Tento problém řeší poskytováním alternativního textového přepisu nebo titulků pro živé audio vysílání. Kdo využije Podrobný popis Toto kritérium vyžaduje, aby byly pro živé audio obsahy poskytnuty alternativy, jako jsou živé textové titulky. To umožňuje sledovat … číst více

Kritérium úspěšnosti 1.4.6 Zvýšený kontrast – úroveň AAA

Graficky znázorněný text či text prezentovaný ve formě obrázku má minimální kontrastní poměr 7:1. Výjimku tvoří následující případy: texty psané velkým písmem, texty, které se náhodou staly součástí prezentace a nejsou pro ni relevantní, logotypy. Texty psané velkým písmem či texty tohoto typu prezentované ve formě obrázku mají kontrastní poměr minimálně 4,5:1. Texty nebo texty … číst více

Kritérium úspěšnosti 1.4.7 Tlumený nebo žádný podkresový zvuk – úroveň AAA

Pro případ, že obsah tvoří pouze předtočené audio, které: obsahuje mluvené slovo v popředí jako hlavní složku, není zvukovou variantou kódu CAPTCHA či zvukovým logem, není hlasovou složkou hudebního projevu jako je zpěv nebo rap, platí alespoň jedna z následujících možností: Bez podkresu – audio neobsahuje žádné podkresové zvuky. Možnost vypnutí – podkresové zvuky mohou … číst více

Kritérium úspěšnosti 1.4.8 Vizuální znázornění – úroveň AAA

Pro vizuální znázornění textových bloků je k dispozici mechanismus, který umožňuje dosažení těchto cílů: Barvy popředí a pozadí si může zvolit uživatel. Šířka řádku není větší než 80 znaků, v případě obrázkového písma (čínština, japonština, korejština) neobsahuje víc než 40 glyfů. Text není zarovnán do bloku (s levým i pravým okrajem). Řádkování v rámci odstavců … číst více

Kritérium úspěšnosti 1.4.9 Text ve formě obrázku (bez výjimek) – úroveň AAA

Text ve formě obrázku se používá jen v případě, že: slouží k čistě dekorativním účelům, nebo jestliže způsob, jakým je určitý text prezentován, má zásadní vliv na sdělovanou informaci (např. logotyp). Poznámka: Kritérium 1.4.9 je zpřísnění kritéria 1.4.5 Text ve formě obrázku Podrobné informace o kritériu 1.4.9 (anglicky) Doporučené techniky, jak splnit kritérium 1.4.9 (anglicky)