Kritérium úspěšnosti 1.2.7 Rozšířený audio popis (předtočený) – úroveň AAA

Veškerý předtočený video obsah, který je součástí synchronizovaného multimediálního prvku, se opatřuje rozšířeným audio popisem, nejsou-li pomlky na původní audio stopě videa dostatečné, aby bylo možné pomocí audio popisu video náležitě okomentovat.