Kritérium úspěšnosti 1.2.8 Alternativa pro multimediální prvky (předtočené) – úroveň AAA

Všechny předtočené synchronizované multimediální prvky a všechna předtočená videa jsou opatřena alternativou pro multimediální prvek závisející na čase.