Kritérium úspěšnosti 1.2.8 Alternativa pro multimediální prvky (předtočené) – úroveň AAA

Úvod

V dnešním digitálním světě je důležité, aby byly informace přístupné všem, včetně lidí se zrakovým a sluchovým omezením. Pravidlo “alternativa pro multimédia (předtočené)” zajišťuje, že kompletní informace z audiovizuálních materiálů jsou dostupné i pro ty, kteří nemohou sledovat obraz, číst titulky nebo slyšet dialogy. Tato výzva se řeší tím, že je poskytnut kompletní textový popis všeho, co se děje ve videu, a to včetně dialogů, neřečových zvuků a hlavně vizuálních informací. Výsledek je podobný např. detailnímu scénáři filmu.

Komu to prospěje

  • Lidem se zrakovým a sluchovým postižením: Umožňuje jim plně přístupovat k informacím v audiovizuálních prezentacích.
  • Lidem bez postižení: Pomáhá například v situacích, kdy nemohou používat zvuk nebo obrazovku kvůli okolním podmínkám.

Podrobný popis

Alternativa pro multimediální prvky poskytuje textový popis veškerého vizuálního a zvukového obsahu. Tento popis zahrnuje:

  • Vizuální informace: kontext, akce, výrazy postav a další vizuální materiály.
  • Neřečové zvuky: smích, hudba, hlasy mimo scénu atd.
  • Dialogy: přepisy všech dialogů ve stejném pořadí jako ve videu.

Pokud multimédia obsahují interakce, jsou poskytnuty odkazy nebo jiné mechanismy pro paralelní funkčnost.

Toto kritérium je kategorie AAA, jeho splnění nevyžaduje zákon 99/2019 Sb.

Doplňující informace

Podrobné informace o kritériu 1.2.8 (anglicky)

Doporučené techniky, jak splnit kritérium 1.2.8 (anglicky)