Kritérium úspěšnosti 1.4.8 Vizuální znázornění – úroveň AAA

Pro vizuální znázornění textových bloků je k dispozici mechanismus, který umožňuje dosažení těchto cílů:

  1. Barvy popředí a pozadí si může zvolit uživatel.
  2. Šířka řádku není větší než 80 znaků, v případě obrázkového písma (čínština, japonština, korejština) neobsahuje víc než 40 glyfů.
  3. Text není zarovnán do bloku (s levým i pravým okrajem).
  4. Řádkování v rámci odstavců je v intervalu alespoň 1,5. Mezery mezi odstavci jsou pak alespoň 1,5 krát větší než řádkování použité v rámci odstavců.
  5. Velikost textu může být změněna bez pomoci asistivních technologií až o 200 % takovým způsobem, který nevyžaduje, aby uživatel posouval text vodorovně, chce-li si přečíst celý řádek v maximalizovaném okně.

Podrobné informace o kritériu 1.4.8 (anglicky)

Doporučené techniky, jak splnit kritérium 1.4.8 (anglicky)