Kritérium úspěšnosti 1.3.5 Určení účelu vstupu – úroveň AA

Definováním Účelu vstupu u formulářových polí usnadníte uživatelům vyplňování. Umožníte například automatické doplňování údajů.

Kritérium se vztahuje na formuláře, které slouží k zadávání informací o uživateli. Účel každého vstupního pole takového formuláře může být programově určen, pokud:

Podrobné informace o kritériu 1.3.5 (anglicky)

Co určení účelu vstupu znamená?

Základem pro přístupné formuláře jsou vhodné popisky formulářových polí a připojené instrukce (podle kritéria 3.3.2), které uživatelům pomohou pochopit účel jednotlivých polí formuláře.

Uživatelům ale může zásadně usnadnit vyplňování i to, že pole, která shromažďují konkrétní typy informací, budou automaticky doplňována, vykreslována jednoznačně a konzistentně, případně že je možné jejich prezentaci přizpůsobit.

Příklady

  • Kontaktní formulář automaticky doplňuje obsah polí pro jméno, adresu, směrovací číslo, telefonní číslo nebo e-mail na základě údajů, které má uložené prohlížeč.
  • Prohlížeč může u definovaných polí místo popisů zobrazit ikony nebo jiné symboly, které má uživatel nastavené v prohlížeči, a usnadnit tak pochopení účelu vstupního pole.
  • Objednávkový formulář s různou doručovací a fakturační adresou – prohlížeč sám doplní správné adresy na základě atributu "billing" a "shipping".

Podrobné informace

Atribut type u formulářových polí určuje, jaké informace se do pole vyplňují (např. type="tel", type="e-mail" nebo type="password"). Jedná se ale o velmi široké kategorie popisující pouze typ vstupu, ale ne jeho účel. Například type="email" označuje, že pole je pro e-mailovou adresu. Nevysvětluje ale, zda se jedná o e-mail uživatele nebo e-mail jiné osoby.

Proto jsou v části 7 doporučení WCAG 2.1 (anglicky) definované účely vstupních polí. Ty musí být programově identifikovatelné, aby bylo splněno toto kritérium úspěšnosti.

Definované účely využívá HTML atribut autocomplete k podrobnější identifikaci toho, k čemu dané pole formuláře slouží, například k zadání konkrétního typu jména:

  • Název (autocomplete="name")
  • Jméno (autocomplete="given-name")
  • Příjmení (autocomplete="family-name")
  • Uživatelské jméno (autocomplete="username")
  • Přezdívka (autocomplete ="nickname")

Pokud se použije technika automatického doplňování atributů, může prohlížeč uživateli navrhnout a „doplnit“ správný obsah na základě dříve zadaných údajů, které jsou uloženy v prohlížeči. Uživatel tak nemusí zadávat informace opakovaně a místo toho se může soustředit pouze na kontrolu údajů. To usnadňuje použití a také snižuje riziko chyby, což je významný přínos pro uživatele s problémy s pamětí, dyslexií a jinými postiženími. Hodnoty automatického doplňování jsou nezávislé na jazyce. Uživatelé tak nemusí znát text použitý ve viditelném popisu vstupního pole (label), a přitom je stále jasný účel.

S využitím těchto předdefinovaných typů mohou také prohlížeče (a další asistivní technologie) zobrazovat účel formulářových polí různým způsobem. Například mohou vedle pole zobrazit známou ikonu, která usnadňuje použití uživatelům s poruchami čtení a soustředění. Před vstupním polem s autocomplete="bday" může být zobrazena ikona narozeninového dortu, před vstupním polem s autocomplete="tel" ikona telefonu.

Místo HTML atributu autocomplete je možné použít k identifikaci účelu vstupních polí i jiné metadatové schéma, jako např. Personalization Semantics Content Module. Tyto technologie zatím nejsou plně rozšířené a podporované.