Kritérium úspěšnosti 2.3.1 Tři záblesky nebo podprahové blikání – úroveň A

Internetové stránky neobsahují žádné prvky, které by blikaly více než třikrát za sekundu, nebo by tento záblesk byl pod běžným prahem obecně stanoveným pro záblesk a pod prahem stanoveným pro červený záblesk. Poznámka: Vzhledem k tomu, že jakýkoliv obsah, který nesplňuje toto kritérium úspěšnosti, může narušit schopnost uživatele používat celou stránku, musí veškerý obsah na … číst více

Kritérium úspěšnosti 1.4.11 Netextový kontrast – úroveň AA

Vizuální zobrazení následujících prvků má kontrastní poměr alespoň 3:1 vůči sousedním barvám. Komponenty uživatelského rozhraní – vizuální informace, které se používají k označení stavů a hranic prvků uživatelského rozhraní, s výjimkou neaktivních prvků, nebo pokud vzhled určuje přístupový prostředek (user agent) a neupravuje ho autor. Grafické objekty – části grafiky potřebné k porozumění obsahu, s … číst více

Kritérium úspěšnosti 1.4.7 Tlumený nebo žádný podkresový zvuk – úroveň AAA

Pro případ, že obsah tvoří pouze předtočené audio, které: obsahuje mluvené slovo v popředí jako hlavní složku, není zvukovou variantou kódu CAPTCHA či zvukovým logem, není hlasovou složkou hudebního projevu jako je zpěv nebo rap, platí alespoň jedna z následujících možností: Bez podkresu – audio neobsahuje žádné podkresové zvuky. Možnost vypnutí – podkresové zvuky mohou … číst více

Kritérium úspěšnosti 1.4.6 Zvýšený kontrast – úroveň AAA

Graficky znázorněný text či text prezentovaný ve formě obrázku má minimální kontrastní poměr 7:1. Výjimku tvoří následující případy: texty psané velkým písmem, texty, které se náhodou staly součástí prezentace a nejsou pro ni relevantní, logotypy. Texty psané velkým písmem či texty tohoto typu prezentované ve formě obrázku mají kontrastní poměr minimálně 4,5:1. Texty nebo texty … číst více

Kritérium úspěšnosti 1.4.5 Text ve formě obrázku – úroveň AA

Jestliže technologie, které byly použity, umožňují vizuální znázornění, pak se doporučuje raději použít textový formát než text ve formě obrázku. Výjimku tvoří následující případy: Přizpůsobitelný: Obraz textu je možné vizuálně přizpůsobit požadavkům uživatele. Zásadní: Způsob, jakým je určitý text prezentován, má zásadní vliv na sdělovanou informaci. Poznámka: Logotypy (text, který je součástí loga nebo názvu … číst více

Kritérium úspěšnosti 1.4.1 Používání barev – úroveň A

Barva není používána jako jediný vizuální prostředek k poskytnutí určité informace, k indikování určité akce, k vyjádření požadavku na odezvu či k odlišení určitého vizuálního prvku. Častým a typickým příkladem selhání tohoto kritéria je použití pouze barvy k odlišení odkazů. Uživatel musí být schopen odlišit odkaz i na základě něčeho jiného (např. podtržení). Poznámka: Toto … číst více

Kritérium úspěšnosti 1.3.4 Orientace – úroveň AA

Obsah neomezuje způsob zobrazení nebo nevyžaduje operaci na jednu orientaci zobrazení, například na výšku nebo šířku, pokud není nezbytná konkrétní orientace zobrazení. Poznámka: Příklady, v nichž může být důležitá konkrétní orientace zobrazení, jsou bankovní šek, aplikace pro hru na klavír, diapozitivy pro projektor nebo obsah virtuální reality, kde není možné použít dvojí orientaci zobrazení.