Kritérium úspěšnosti 1.4.13 Obsah při přechodu myši nebo fokusu klávesnice – úroveň AA

Pokud nastavení a následné odsunutí kurzoru myši, nebo přesun fokusu klávesnice zobrazí další obsah, který se poté skryje, pak platí:

  • možnost skrýt,
  • možnost zobrazení při přechodu myši,
  • nepřerušenost.

Možnost skrýt – k dispozici je mechanismus pro skrytí dodatečného obsahu bez přesunu kurzoru nebo fokusu klávesnice, pokud dodatečný obsah neinformuje o vstupní chybě nebo nezakrývá či nenahradí jiný obsah.

Možnost zobrazení při přechodu myši – jestliže kurzor myši může spustit zobrazení dalšího obsahu, pak je kurzor myši možné přesunout na dodatečný obsah, aniž by tento obsah zmizel.

Nepřerušený – dodatečný obsah zůstane viditelný, dokud se neodstraní spouštěcí prvek ve formě kurzoru myši nebo fokusu klávesnice, dokud ho uživatel neskryje nebo pokud již nejsou jeho informace platné.

Příkladem dodatečného obsahu, na které se vztahuje toto kritérium, jsou vlastní popisy prvků, podřízená menu a jiná nemodální vyskakovací okna, které se zobrazují při přechodu myši nebo fokusu klávesnice.

Výjimkou je, pokud vizuální zobrazení dodatečného obsahu kontroluje uživatelský agent (klient, např. webový prohlížeč) a autor ho neupravuje. Mezi příklady dodatečného obsahu, který kontroluje uživatelský agent, patří například zobrazení v prohlížeči popisů prvků vytvořené pomocí HTLM atributu title.

Podrobné informace o kritériu 1.4.13 (anglicky)

Doporučené techniky, jak splnit kritérium 1.4.13 (anglicky)