Kritérium úspěšnosti 1.4.3 Minimální kontrast – úroveň AA

Vizuální podoba textu a textu ve formě obrázku má kontrastní poměr minimálně 4,5:1.

Výjimku tvoří následující případy:

  • texty psané velkým písmem,
  • texty, které se náhodou staly součástí prezentace a nejsou pro ni relevantní,
  • logotypy.

Texty psané velkým písmem či texty tohoto typu prezentované ve formě obrázku mají kontrastní poměr minimálně 3:1.

Texty nebo texty ve formě obrázku, které jsou součástí neaktivního prvku uživatelského rozhraní, texty mající pouze dekorativní účel, texty, které nejsou viditelné žádnému uživateli nebo texty, které jsou součástí obrázku, s nímž významově nesouvisí, nemusí splňovat žádné požadavky týkající se kontrastu.

Text, který je součástí loga nebo názvu firmy či produktu, nepodléhá žádným požadavkům na minimální kontrast.

Podrobné informace o kritériu 1.4.3 (anglicky)

Doporučené techniky, jak splnit kritérium 1.4.3 (anglicky)