Kritérium úspěšnosti 2.1.1 Klávesnice – úroveň A

Všechny funkce obsahu je možné ovládat přes rozhraní klávesnice, aniž by bylo nutné jednotlivé stisky kláves zvláště časovat, výjimku tvoří případ, kdy vstup dané funkce reaguje na způsob pohybu při zadávání a jeho průběh.

Poznámka 1: Tato výjimka se vztahuje na základní funkce, nikoli na techniku zadávání. Například jestliže je použito k zadávání textu písmo psané rukou, pak technika zadávání (rukopis) vyžaduje vstup, který reaguje na pohyb, ale základní funkce (textový vstup) už ne.

Poznámka 2: Toto doporučení nezakazuje a neodrazuje od možnosti používat myš jako vstupní zařízení či jiné způsoby vstupu, je-li zachována možnost obsluhy z klávesnice.

Podrobné informace o kritériu 2.1.1 (anglicky)

Doporučené techniky, jak splnit kritérium 2.1.1 (anglicky)