Kritérium úspěšnosti 2.4.1 Přeskoč bloky – úroveň A

Uživatel má k dispozici mechanismus, který umožňuje přeskočit bloky obsahu, které se opakovaně objevují na více internetových stránkách.

Webová stránka často obsahuje opakující se obsah, které vede na jiné stránky (navigační odkazy, grafika v záhlaví stránky, reklamní sdělení, vyhledávání na webu). Vidoucí uživatel tyto bloky často ignoruje a zaměřuje se střed obrazovky (kde se obvykle zobrazuje hlavní obsah).

Účelem tohoto kritéria je pomoci uživatelům, kteří procházejí webem postupně (např. pomocí asistivních technologií, klávesnice apod.). Přeskakovací odkazy urychlují procházení stránek, hlavně přístup k hlavnímu obsahu stránky.

Přeskakovací odkazy jsou vždy hned na začátku stránky. Mohou být neviditelné a zobrazit se až při stisknutí tabelátoru. Jakmile odkaz získá zaměření (focus), stane se pro uživatele (nebo čtečky obrazovky) viditelným. Odkazy se standardně zobrazují v levém horním rohu stránky.

Pokud kritérium není splněno, může být pro lidi s určitým postižením obtížné snadno dosáhnout hlavního obsahu stránky. Uživatelé čtečky obrazovky, kteří navštíví několik stránek na stejném webu, budou ušetřeni toho, že budou slyšet veškerou grafiku záhlaví a desítky navigačních odkazů na každé stránce, než se dostanou k hlavnímu obsahu stránky.

Lidé, kteří používají pouze klávesnici nebo rozhraní klávesnice, se mohou dostat k vlastnímu obsahu s menším počtem stisknutí kláves. Jinak by možná museli provést desítky stisků kláves.

Jak vložit přeskakovací odkazy do webu popisuje článek přeskakovací odkazy v praxi.

Poznámka: I zde platí všeho s mírou. Rozumný počet přeskakovacích odkazů (max. 3) je zásadní, aby průchod webem zjednodušily, a ne zkomplikovaly.

Podrobné informace o kritériu 2.4.1 (anglicky)

Doporučené techniky, jak splnit kritérium 2.4.1 (anglicky)