Kritérium úspěšnosti 2.4.1 Přeskoč bloky – úroveň A

Uživatel má k dispozici mechanismus, který umožňuje přeskočit bloky obsahu, které se opakovaně objevují na více internetových stránkách.