Kritérium úspěšnosti 3.1.3 Neobvyklá slova – úroveň AAA

K dispozici je mechanismus, který slouží k nalezení konkrétních definic slov nebo frází používaných neobvyklým způsobem nebo ve specifickém kontextu, včetně idiomů a žargonů.