Kritérium úspěšnosti 3.2.3 Konzistentní navigace – úroveň AA

Navigační mechanismy, které se opakují na více internetových stránkách v rámci internetové prezentace, se při každém zobrazení vyskytují ve stejném relativním pořadí, pokud uživatel neprovede změnu zobrazení.