Kritérium úspěšnosti 3.2.4 Konzistentní identifikace – úroveň AA

Prvky, které mají stejnou funkci v rámci internetové prezentace, mají jednotnou identifikaci.