Kritérium úspěšnosti 3.3.1 Identifikace chyby – úroveň A

Pokud se automaticky zjistí chyba při zadávání vstupu, označí se chybová položka a chyba je popsána uživateli v textu.