Kritérium úspěšnosti 4.1.1 Syntaktická analýza – úroveň A

Prvky, které jsou součástí obsahu, mají při použití značkovacích jazyků úplné značky pro začátek a konec, prvky jsou zanořovány podle jejich specifikací, prvky neobsahují duplicitní atributy a všechny identifikátory jsou jedinečné, s výjimkou případů, kdy tyto vlastnosti povoluje jejich specifikace.

Poznámka: Počáteční a koncové značky, kterým chybí kritický znak při jejich vzniku, například pravá špičatá závorka nebo párová uvozovka v atributech, nejsou úplné.

Podrobné informace o kritériu 4.1.1 (anglicky)

Doporučené techniky, jak splnit kritérium 4.1.1 (anglicky)