Kritérium úspěšnosti 2.4.5 Více způsobů – úroveň AA

Uživatel má k dispozici více než jeden způsob, jak mezi stránkami internetové prezentace nalézt konkrétní požadovanou internetovou stránku. Výjimku tvoří případ, kdy je tato stránka výsledkem určitého procesu nebo slouží k jeho vykonání. Podrobné informace o kritériu 2.4.5 (anglicky) Doporučené techniky, jak splnit kritérium 2.4.5 (anglicky)