Kritérium úspěšnosti 1.2.7 Rozšířený audio popis (předtočený) – úroveň AAA

Úvod Přístupnost multimediálního obsahu má klíčový význam pro uživatele se zrakovým postižením. Kritérium 1.2.7 je jedním z pravidel, které přístupnost multimediálního obsahu zvyšuje. Rozšířený audio popis je důležitý v situacích, kdy standardní pauzy ve zvukové stopě nejsou dostatečně dlouhé na to, aby umožnily vložení audio popisu podle kritéria 1.2.5. V takových případech se video dočasně … číst více