Kritérium úspěšnosti 2.4.1 Přeskoč bloky – úroveň A

Uživatel má k dispozici mechanismus, který umožňuje přeskočit bloky obsahu, které se opakovaně objevují na více internetových stránkách. Webová stránka často obsahuje opakující se obsah, které vede na jiné stránky (navigační odkazy, grafika v záhlaví stránky, reklamní sdělení, vyhledávání na webu). Vidoucí uživatel tyto bloky často ignoruje a zaměřuje se střed obrazovky (kde se obvykle … číst více