Kritérium úspěšnosti 3.3.3 Návrhy pro opravení chyby – úroveň AA

Pokud se automaticky zjistí chyba při zadávání a jsou známé návrhy na její opravení, jsou tyto návrhy poskytnuty uživateli. Výjimku tvoří případ, kdy je takový postup v rozporu s bezpečností nebo účelem obsahu. Poznámka: Kritérium 3.3.3 je zpřísnění kritéria 3.3.1 Identifikace chyby Podrobné informace o kritériu 3.3.3 (anglicky) Doporučené techniky, jak splnit kritérium 3.3.3 (anglicky)

Kritérium úspěšnosti 4.1.1 Syntaktická analýza – úroveň A

Prvky, které jsou součástí obsahu, mají při použití značkovacích jazyků úplné značky pro začátek a konec, prvky jsou zanořovány podle jejich specifikací, prvky neobsahují duplicitní atributy a všechny identifikátory jsou jedinečné, s výjimkou případů, kdy tyto vlastnosti povoluje jejich specifikace. Poznámka: Počáteční a koncové značky, kterým chybí kritický znak při jejich vzniku, například pravá špičatá … číst více

Kritérium úspěšnosti 4.1.2 Název, funkce, hodnota – úroveň A

U všech prvků uživatelského rozhraní (jako jsou mimo jiné prvky formuláře, odkazů a prvky generované skripty) je možné programově určit název a funkci. Stavy, vlastnosti a hodnoty, které mohou být nastaveny uživatelem, mohou být programově nastaveny a oznamování změn v těchto položkách je k dispozici pro přístupové prostředky včetně asistivních technologií. Poznámka: Toto kritérium úspěšnosti … číst více