Kritérium úspěšnosti 1.3.1 Informace a vzájemné vztahy – úroveň A

Úvod Přístupnost na webu znamená, že web je navržen tak, aby ho mohly bez problémů používat i osoby se zdravotním postižením. Jedno z pravidel, které tomu pomáhá, se týká informací a vztahů na stránce. Jednoduše řečeno, informace a struktura prezentované na webu by měly být srozumitelné i pro software, jako jsou čtečky obrazovky. Když například vidoucí … číst více

Kritérium úspěšnosti 1.3.2 Srozumitelné pořadí – úroveň A

Úvod Při návrhu webových stránek a aplikací je klíčové, aby byl obsah prezentován v logickém a smysluplném pořadí. Například očekáváte, že nadpisy v článku povedou k detailnějším informacím a odstavce budou sledovat logický tok myšlenek. Pokud by byly tyto prvky prezentovány v náhodném pořadí, ztratili byste přehled a nerozuměli byste obsahu. Důležité je to především … číst více

Kritérium úspěšnosti 1.3.4 Orientace – úroveň AA

Úvod Nerozhodujte za uživatele, jestli chce konzumovat obsah na zařízení, které je na výšku nebo na šířku. Neomezujte způsob zobrazení, pokud to není nezbytně nutné. Poznámka: Příklady, v nichž může být důležitá konkrétní orientace zobrazení, jsou zobrazení bankovního šeku, aplikace pro hru na klavír, obsah virtuální reality apod. Kdo těží z tohoto pravidla Podrobné informace … číst více

Kritérium úspěšnosti 1.3.5 Určení účelu vstupu – úroveň AA

Definováním Účelu vstupu u formulářových polí usnadníte uživatelům vyplňování. Umožníte například automatické doplňování údajů. Kritérium se vztahuje na formuláře, které slouží k zadávání informací o uživateli. Účel každého vstupního pole takového formuláře může být programově určen, pokud: vstupní pole slouží k účelu určenému v Účely vstupů součástí uživatelského rozhraní (anglicky); a obsah je implementován za … číst více

Kritérium úspěšnosti 1.4.1 Používání barev – úroveň A

Barva není používána jako jediný vizuální prostředek k poskytnutí určité informace, k indikování určité akce, k vyjádření požadavku na odezvu či k odlišení určitého vizuálního prvku. Častým a typickým příkladem selhání tohoto kritéria je použití pouze barvy k odlišení odkazů. Uživatel musí být schopen odlišit odkaz i na základě něčeho jiného (např. podtržení). Poznámka: Toto … číst více

Kritérium úspěšnosti 1.4.2 Ovládání zvuku – úroveň A

Jestliže se na internetové stránce automaticky spustí přehrávání audia na delší dobu než tři sekundy, je k dispozici mechanismus, který: umožní audio pozastavit nebo zcela zastavit, nebo umožní ovládat hlasitost nezávisle na celkové hlasitosti systému. Jakýkoliv obsah, který nesplňuje toto kritérium úspěšnosti, může zásadně narušit schopnost uživatele používat celou internetovou stránku. Proto veškerý obsah na … číst více

Kritérium úspěšnosti 1.4.3 Minimální kontrast – úroveň AA

Barvy jsou důležitým prvkem webdesignu. Při špatném výběru můžou totiž přinést víc škody, než užitku. Minimální kontrast mezi textem a pozadím je důležitý, aby byl text čitelný i pro lidi se slabším zrakem a barvoslepé. Komu to pomáhá Představte si, že přijdete na web, kde barva textu splývá s pozadím. Takže text nejde skoro přečíst. … číst více

Kritérium úspěšnosti 1.4.4 Změna velikosti textu – úroveň AA

S výjimkou titulků a textů ve formě obrázků může být text zvětšen bez použití asistivních technologií až o 200 %, aniž by došlo ke ztrátě obsahu či porušení funkčnosti. Podrobné informace o kritériu 1.4.4 (anglicky) Doporučené techniky, jak splnit kritérium 1.4.4 (anglicky)

Kritérium úspěšnosti 1.4.6 Zvýšený kontrast – úroveň AAA

Graficky znázorněný text či text prezentovaný ve formě obrázku má minimální kontrastní poměr 7:1. Výjimku tvoří následující případy: texty psané velkým písmem, texty, které se náhodou staly součástí prezentace a nejsou pro ni relevantní, logotypy. Texty psané velkým písmem či texty tohoto typu prezentované ve formě obrázku mají kontrastní poměr minimálně 4,5:1. Texty nebo texty … číst více